Login panel

Register

Zapraszamy na otwarty rajd rowerowy pn. "Rajd rowerowy śladami pamięci walk o niepodległość" (08.07.2018 10:00 - 08.07.2018 17:00)

Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” wspólnie z Powiatem Poddębickim organizują w dniu 8 lipca br. (niedziela) otwarty rajd pn. "Rajd rowerowy śladami pamięci walk o niepodległość".

Celem rajdu jest upowszechnianie turystyki rowerowej, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poznawanie miejsc związanych z walkami o niepodległość znajdujących się na terenie powiatu poddębickiego oraz zgierskiego.

Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

W załączeniu:

1. Regulamin rajdu

2. Karta zgłoszenia

3. Karta zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej.

Karty zgłoszenia należy dostarczyć do 2 lipca br. do siedziby "Fundacji Inicjatywy Powiatu Poddębickiego", która mieści się w budynku Starostwa Powiatowego ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice lub przesłać skan karty zgłoszenia na adres fundacja.inicjatywy@wp.pl (jednak w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem  oryginał obowiązkowo należy dostarczyć organizatorom w dniu rajdu).

Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej podpisaną przez rodziców bądź opiekunów prawnych.

Natomiast osoby poniżej 15. roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 678 78 22.

Contact

Zgłoszenia, regulamin i szczegółowe informacjena stronie internetowej Powiatu Poddębickiego: www.poddebicki.plTel. 43 678 78 22ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.