Login panel

Register

XVI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r. (07.02.2016 09:00 - 07.02.2016 16:30)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu zaprasza wszystkich miłośników lokalnej historii oraz zimowych spacerów do udziału w corocznym XVI Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego. Rajd rozpocznie się w niedzielę 7.02.2016 r. przy pomniku Powstańców na Mogiłach, koło Bolimowa.

Głównym celem rajdu jest uczczenie 153 rocznicy bitwy, stoczonej przez oddział powstańczy Władysława Stroynowskiego z wojskami rosyjskimi w dniu 7 lutego 1863 r. na terenie Puszczy Bolimowskiej. Celem rajdu jest również przypomnienie ważnych wydarzeń historycznych, których areną była Puszcza Bolimowska, popularyzacja turystyki pieszej oraz pokazanie walorów przyrodniczych puszczy.

Jak co roku uczestnicy rajdu przejadą autokarem z Łowicza do miejscowości Mogiły, gdzie pod pomnikiem powstańców 1863 r. o godz. 11.00, zostanie odprawiona polowa msza święta w intencji poległych w bitwie powstańców. Spotkanie uczestników rajdu przed ratuszem miejskim na Starym Rynku o godz. 9:00.

Po mszy świętej odbędzie się dwudziestominutowa inscenizacja historyczna ukazująca wydarzenia sprzed lat, przygotowana przez Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej. Następnie wszyscy spotkają się przy ognisku nad brzegiem rzeki Rawki. Organizatorzy dla uczestników rajdu przygotują kiełbaskę, a także gorącą, wojskową grochówkę, która będzie serwowana prosto z kuchni polowej.

Po posiłku około godz. 13.00 uczestnicy rajdu wyruszą na trasę liczącą 12 km, która przebiegać będzie przez piękny teren Puszczy Bolimowskiej. Ci, którzy z różnych przyczyn nie zdecydują się na wędrówkę, będą mogli z Mogił powrócić do Łowicza autokarem. Trasa piesza rajdu zakończy się w miejscowości Skierniewice Rawka, skąd uczestników do Łowicza również zabierze autokar.

W rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni, osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych. Wpisowe w wysokości 5 zł od członków PTTK i dzieci pod opieką rodziców oraz 10 zł od pozostałych uczestników należy wpłacać w biurze PTTK lub na konto PTTK w Łowiczu nr: 49124033471111000028649285 z dopiskiem opłata za rajd, najpóźniej do 02.02.2016 r. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: przejazd autokarem, znaczek rajdowy, porcję kiełbasy i grochówki wojskowej. Przewidziano nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu oraz dla najliczniejszej rodziny i zorganizowanej grupy.

Szczegółowe informacje na temat rajdu można uzyskać u komandora rajdu Adama Szymańskiego, na plakatach, stronie www.pttklowicz.pl oraz dzwoniąc pod nr. tel. 46 837 32 69.

Organizatorem rajdu jest: PTTK Oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Urząd Gminy w Bolimowie i Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej . Zachęcamy wszystkich do udziału w rajdzie.

PROGRAM RAJDU

Zapisy uczestników na listę rajdową: 8.30.
Odjazd autokaru z uczestnikami rajdu do miejscowości Mogiły: 9.00.
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem powstańców.
Msza Święta przy pomniku powstańców celebrowana przez proboszcza parafii p.w. Świętej Trójcy w Bolimowie: 11.00.
Ognisko nad rzeką Rawką, pieczenie kiełbasy, wojskowa grochówka.
Wymarsz na trasę rajdu oraz odjazd autokaru z uczestnikami kończącymi rajd w Mogiłach: 13.00.
Odjazd uczestników autokarem z miejscowości Skierniewice Rawka do Łowicza: 16.30.

 

Contact

www.lowicz.eu
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.