Login panel

Register

Wystawa „Francja w Bibliotece Miasta Włókniarzy…” (16.03.2018 08:00 - 06.04.2018 20:00)

 

Wystawa „Francja w Bibliotece Miasta Włókniarzy…” jest pierwszą, publiczną prezentacją francuskojęzycznych zbiorów WBP w Łodzi. Została przygotowana w ramach 6. Edycji Festiwalu Frankofonii odbywającego się w dniach 26.02 – 21.04. 2018 roku w Łodzi.

Prezentowane eksponaty odzwierciedlają wybrane aspekty wielowiekowych związków historyczno-kulturowych Francji i Polski. Scharakteryzowano je poprzez eksponaty ze zbiorów znajdujących się w kolekcjach: starodruków, pięknych opraw, cymeliów druków dawnych, kartografii, grafiki oraz zbiorach Muzeum Książki Dziecięcej. Ponadto wystawę uzupełniają książki i czasopisma z księgozbioru zasadniczego Biblioteki tworzące spójną serię wydarzeń, przybliżające odbiorcy powiązania polsko-francuskie.

Od początku swojego istnienia słowo pisane odtwarza świat, ludzi, zdarzenia. Utrwala i pokazuje naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, nasze bliskie i dalsze otoczenie. Kolekcja zebrana przez Bibliotekę należy do najbogatszych francuskojęzycznych zbiorów historycznych w województwie łódzkim. Wyselekcjonowane zbiory podzielono na kategorie: postaci historycznych - w tym królów i władców, wielkich wydarzeń takich jak: powstania narodowe oraz związki łódzko-francuskie, gdzie przynależy współpraca Łodzi z Lyonem. Dodatkowo na wystawie pojawią się publikacje wyróżnione prestiżową nagrodą Goncortów, a także literatura dziecięca, w tym komiks. Wystawę wzbogacają stroje udostępnione przez Teatr Wielki w Łodzi oraz makiety wykonane na konkurs turystyczny pt. „Makiety najpiękniejszych zabytków i magicznych miejsc w krajach frankofońskich”, dzięki życzliwości nauczycielki języka francuskiego, XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, pani Mirosławy Wojciechowskiej.

Wystawa „FRANCJA W BIBLIOTECE MIASTA WŁÓKNIARZY. Francusko-polskie relacje historyczne i kulturowe w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – LA FRANCE DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE TISSEURS. Relations historiques et culturelles franco-polonaises dans la collection de la Bibliothèque Publique Régionale sous le nom de Maréchal Józef Piłsudski à Łódź” prezentowana jest od 16 marca do 6 kwietnia 2018 roku w holu wystawowym (parter) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (ul. Gdańska 100/102).

Zapraszamy!

 

Contact

WBP w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, tel. 42 6630333
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.