Login panel

Register

Edit Unpublish Delete

Wręczenie nagrody im. Benedykta Polaka (03.06.2016 00:00 - 03.06.2016 00:00)

W dniu 3 czerwca 2016 roku w Archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą zostaną po raz drugi uroczyście wręczone nagrody im. Benedykta Polaka. Nagroda ta ustanowiona w 2014 roku na rzecz propagowania kultury i nauki oraz nagradzania obywatela polskiego i obcokrajowca za wybitne osiągnięcia eksploracyjne i badawcze na ziemi, w morzu w powietrzu i w kosmosie.

Patronem nagrody jest zakonnik franciszkański Benedykt Polak, który w latach 1245 – 1247, wraz z włoskim mnichem Giovannim da Pian del Carpine, odbył poselstwo do chana Mongołów. Owocem tej niezwykle niebezpiecznej wyprawy był pierwszy w Europie opis ówczesnego imperium mongolskiego. Wyprawa, co podkreślali podróżnicy, nie zakończyłaby się sukcesem bez pomocy księcia łęczyckiego Konrada, który wyposażył hojnie zakonników w dary materialne oraz nie mniej cenne dla nich informacje o zwyczajach panujących na terenie podbitej przez Mongołów Rusi. Odbyło się to najprawdopodobiej w ówczesnej Łęczycy, czyli obecnym Tumie, a jeśli tak, to zakonnicy franciszkańscy nie ominęli wspaniałej archikolegiaty. Z tego względu nagroda im. Benedykta Polaka jest wręczana właśnie w tym miejscu. Laureaci wybierani są przez członków Kapituły nagrody. Jej członkami, oprócz Burmistrza Łęczycy i Wicestarosty Powiatu Łęczyckiego oraz Dyrektora Muzeum w Łęczycy, są wybitni przedstawiciele nauki polskiej, którym przewodzi profesor Stanisław Rakusa – Suszczewski, wybitny polarnik, założyciel Polskiej Stacji Badawczej im. Ardctowskiego na Antarktydzie. Szacowne gremium wybrało jako laureatów dwu, światowej sławy naukowców: profesora Charles’a Roberta O’Dell’a i księdza profesora Roberta Nawrota.

Prof. Charles Robert O’Dell, światowej sławy astronom i astrofizyk z USA zaangażowany byłw wieloletnią współpracę z polskimi naukowcami (m.in. sfinansowanie budowy Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika w Warszawie), a ks. prof. Piotr Nawrot SVD, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest znakomitym muzykologiem działającym w Boliwii, odkrywcą i propagatorem barokowej muzyki z jezuickich misji w Ameryce Łacińskiej. Dokonania ks. prof. Nawrota są znane i cenione na całym Świecie, jednym z tego przejawów jest nagroda za prace realizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansowej i Barokowej w Ameryce ( Misiones de Chiquitos w Boliwii) wręczona mu 7 marca 2013 w Madrycie przez Królową Zofię.

Ponadto Kapituła przyznała dwa Wyróżnienia honorowe : kapitanowi Piotrowi Kuźniarowi, wybitnemu żeglarzowi polarnemu i Krzysztofowi Starnawskiemu, światowemu rekordziście w nurkowaniu i eksploratorowi jaskiń.  

Contact

Muzeum w Łęczycy,tel.24 721-89-97,e-mail: muzeum@zamek.leczyca.pl
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.