Login panel

Register

Vena Cross Festival (26.04.2016 00:00 - 26.04.2016 00:00)

Projekt ma na celu popularyzację lekkiej atletyki wśród młodych ludzi oraz promocję integracji młodzieży z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz krajów sąsiadujących z Polską. Projekt umozliwi wymianę doświadczeń i wzmocnienie współpracy pomidzu Związkami i Federacjami Sportowymi z tych państw. Cele projektu realizowane są poprzez organizację warsztatów integracyjnych oraz zawodów sportowych.

Contact

venasport@venasport.pl
Event link

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.