Login panel

Register

TRWA NABÓR PRAC KONKURSOWYCH INSPIROWANYCH TWÓRCZOŚCIĄ HENRYKA SIENKIEWICZA (11.11.2016 09:00 - 30.11.2016 17:00)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie
Trybunalskim i Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku serdecznie
zapraszają Nauczycieli i Uczniów do udziału w przedsięwzięciu
poświęconym WIELKIEMU POLAKOWI, LAUREATOWI LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA –
HENRYKOWI SIENKIEWICZOWI.

Oferta przeznaczona dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych oraz
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Kategorie tematyczne:
a) Praca plastyczna inspirowana twórczością Henryka Sienkiewicza
b) Portret Henryka Sienkiewicza

Ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

Czas trwania:10.10.2016 r. - 30.11.2016 r.

Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres:Miejski Dom
Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko,  do 30.11.2016 r.

Więcej informacji na stronie:
wodn.piotrkow.pl/portal/index.php

Contact

info@mdkradomsko.pl
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.