Login panel

Register

ThinkFilm Klub Dyskusyjny: Edukacja filmowa. Między teorią a praktyką (02.03.2016 17:00 - 02.03.2016 19:00)

Jak wygląda edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży w instytucjach kultury oraz w szkole? Jak  przełożyć  język  filmoznawcy  wyniesiony  ze  studiów  na  praktykę  pracy  z  młodymi odbiorcami?  Jak  napisać  scenariusz  lekcji  filmu?  Jak  wygląda  dostępność  materiałów dotyczących edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży? Jakie – czasami sprzeczne – interesy wpisane  są  w  instytucjonalne  ramy  edukacji  filmowej?  O  powyższych  zagadnieniach podyskutujemy  z  dr  Jadwigą  Mostowską,  edukatorką  filmową.  Wydarzenie  organizowane jest  w  ramach  międzynarodowego  projektu  ThinkFilm.  Serdecznie  zapraszamy  osoby zainteresowane edukacją filmową i jej dalszym rozwojem.

Kiedy: 2 marca (środa), godz. 17.00

Gdzie: budynek Wydziału Filologicznego, ul. Pomorska 171/173, sala 2.21

Wstęp wolny

dr Jadwiga Mostowska jest absolwentką kulturoznawstwa o specjalności filmoznawczej UŁ. Zajmuje się edukacją kulturalną w obszarze filmu, sztuk wizualnych i literatury. Jest autorką artykułów  z  dziedziny  filmoznawstwa  oraz  opracowań  służących  edukacji  młodego  widza (m.in.  dla  „Filmoteki  Szkolnej”  i  portalu  www.edukacjafilmowa.pl).  Stypendystka  Ministra Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  twórczyni  publikacji  dedykowanej  edukacji  filmowej dzieci pt. „Elementarz młodego kinomana”.

Contact

agabarczyk@gmail.com
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.