Login panel

Register

Targi Logistyki Magazynowej INTRALOMAG (23.11.2016 10:00 - 24.11.2016 17:00)

Targi Logistyki Magazynowej INTRALOMAG to nowe przedsięwzięcie Międzynarodowych Targów Łódzkich  dedykowane branży wewnętrznej logistyki magazynowej, transportowi i  inwestycjom w centra logistyczne. Impreza  odbędzie się w terminie 23-24 listopada 2016 r. w hali Expo- Łódź- wielofunkcyjnym i nowoczesnym centrum konferencyjno-wystawienniczym.

Intralomag

Rynek magazynowy w Polsce rozwija się dynamicznie, w 2014 roku powierzchnie magazynowe przekroczyły w naszym kraju 8 mln mkw, a prognozy specjalistów wskazują na dalszy wzrost tego sektora. Nastroje najemców i deweloperów są bardzo pozytywne – z roku na rok odnotowuje się wzrost popytu na powierzchnie magazynowe przy jednoczesnym spadku ilości nie wynajętej przestrzeni.

Gospodarka magazynowa pełni ważną funkcję w sprawnym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Procesy zachodzące w magazynach nie skupiają się już tylko wokół czynności przechowywania- operatorzy logistyczni przejmują od klientów szereg dodatkowych działań poczynając od sortowania, przepakowywania, zabezpieczania, komplementowania na metkowaniu kończąc. W udoskonalaniu tych usług niezmiernie ważne są nowe technologie i zintegrowane systemy zarządzania.

Organizowane w Polsce imprezy targowe koncentrują się bardziej na procesach transportowych  i spedycji. Naszą ambicją jest stworzenie branżowej imprezy dedykowanej logistyce wewnętrznej, obejmującej wszystkie elementy niezbędne do efektywnego funkcjonowania magazynów, które są ważnym ogniwem wpływającym na optymalizację łańcucha dostaw.

Do udziału w targach INTRALOMAG zapraszamy firmy specjalizujące się w wyposażeniu hal wielkopowierzchniowych, posiadające w swojej ofercie również  innowacyjne rozwiązania technologiczne,  a także dostawców usług outsourcingowych i transportowych.

Wydarzeniem współtowarzyszącym Targom będzie II Forum Inwestora i Eksportera. W centrum Polski, w centrum Europy, organizowane wspólnie z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie logistyka i jej wpływ na internacjonalizację przedsiębiorstw. Ponadto uczestnicy wydarzenia będą podejmować tematykę zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych związanych z tą branżą poprzez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów. Wydarzenie będzie miało charakter międzynarodowy - do udziału w II Forum Inwestorów i Eksporterów zostaną zaproszone delegacje zagraniczne i krajowe reprezentujące regiony, miasta, jednostki samorządu terytorialnego, inwestorzy oraz przedstawiciele krajowego i zagranicznego biznesu.

Oczekiwanym efektem projektu jest podniesienie świadomości uczestników Forum o znaczeniu rozwoju sektora logistycznego dla wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a co za tym idzie – poprawy konkurencyjności i wizerunku regionów, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej (w odniesieniu do przedstawicieli administracji samorządowej), jak i dla wzrostu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (w stosunku do eksporterów i firm o potencjale eksportowym). Forum będzie doskonałą okazją do międzysektorowych spotkań i interesujących dyskusji na ten temat w gronie profesjonalistów oraz do bezpośrednich kontaktów z panelistami, ekspertami i konsultantami.

Ważnym elementem Targów INTRALOMAG będzie Strefa Inwestora, w której prezentować się będą gminy i powiaty, posiadające w swojej ofercie tereny pod inwestycje magazynowe, a także podmioty publiczne i instytucje otoczenia biznesu stymulujące rozwój inwestycji w tym zakresie. Partnerem Targów zostały: Miasto Kutno i Gmina Stryków.

Targi wraz ze Strefą Inwestora oraz Forum to dwa komplementarne wydarzenia, odbywające się w tym samym czasie i miejscu. W swoim kształcie stanowić będą jedyną inicjatywę w Polsce, która w sposób kompleksowy pokaże wpływ i znaczenie logistyki dla rozwoju polskich regionów. W naszym odczuciu Łódź jest znakomitym miejscem na organizację biznesowego wydarzenia o takim profilu - położone w centrum Polski województwo łódzkie jest jednym z głównych rynków magazynowych w kraju i regionem o silnym potencjale logistycznym.

Łódź, stolica województwa łódzkiego jest znakomitym miejscem na organizację biznesowego wydarzenia skierowanego do profesjonalistów działających w branży logistyki magazynowej. Położone w centrum Polski województwo łódzkie jest jednym z głównych rynków magazynowych w kraju i regionem o silnym potencjale logistycznym, nie tylko ze względu na swoje usytuowanie w samym centrum węzła komunikacyjnego, lecz przede wszystkim z uwagi na dużą liczbę podmiotów świadczących usługi logistyczne, podaż powierzchni magazynowych czy też rozbudowaną infrastrukturę drogową.

Dlatego Targi INTRALOMAG to idealne miejsce do prezentacji produktów i usług dedykowanych klientom o ściśle sprecyzowanych celach biznesowych oraz do nawiązywania nowych kontaktów branżowych, a co za tym idzie poznawania wzajemnych oczekiwań i potrzeb.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w Targach Logistyki Magazynowej INTRALOMAG.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiedzą:

Agnieszka Przewies - kierownik projektu
tel. 42 639-90-53, tel. mobile 691-968-708
e-mail: a.przewies@targi.lodz.pl

 

Weronika Wisniewska - promocja
tel. 42 634-24-53, tel. mobile 607-173-422
e-mail: w.wisniewska@targi.lodz.pl

 

Contact

intralomag@targi.lodz.pl
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.