Login panel

Register

Targi Efektywności Energetycznej i OZE (23.11.2016 10:00 - 24.11.2016 17:00)

W terminie 23 – 24 listopada 2016 r.  w Łodzi odbędą się Targi Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii.  Jednym z wyzwań współczesnych czasów jest zaspokojenie potrzeb energetycznych. Zarówno wzrost efektywności energetycznej gospodarki, jak i ogólne zmniejszenie zużycia energii poprzez racjonalizację jej wykorzystania, a także zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym stają się celami warunkującymi dalszy trwały i zrównoważony rozwój gospodarczy.

 

W ramach Targów Efektywności Energetycznej i OZE  zaprezentowane zostaną  rozwiązania pozwalające na właściwe gospodarowanie energią, technologie służące optymalizacji jej zużycia, urządzenia pozwalające na wytwarzanie energii z „czystych źródeł” a także rozwiązania z zakresu termomodernizacji obiektów i podnoszenia efektywności energetycznej. Prezentacja targowa obejmować będzie także ofertę w zakresie doradztwa i finansowania inwestycji przyjaznych dla środowiska w kontekście przyznanych regionowi łódzkiemu środków finansowych na lata 2014-2020.

Targi Efektywności Energetycznej i OZE  są znakomitym miejscem do prezentacji innowacyjnych rozwiązań z zakresu energetyki przedstawicielem jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, administratorom nieruchomości, architektom i inżynierom  a także gospodarstwom domowym z województwa łódzkiego.Targi będą okazją do wymiany poglądów, dyskusji o przyszłości energetyki, a także platformą aktywnej edukacji indywidualnych użytkowników w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TARGACH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ i OZE


Kontakt:

Kamila Berezińska, tel. 605 630 853,
e-mail: k.berezinska@targi.lodz.pl

Weronika Wiśniewska, tel. 607 173 422,
e-mail: w.wisniewska@targi.lodz.pl

Contact

oze@targi.lodz.pl
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.