Login panel

Register

„Spotkanie z Scheiblerami” (19.10.2017 17:00 - 19.10.2017 18:00)

Muzeum Kinematografii w Łodzi i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zapraszają na „Spotkanie z Scheiblerami”, podczas którego Joanna Kantyka zaprezentuje „Lektury mieszkańców Księżego Młyna”.

Scheiblerowskie fabryki zatrudniały tysiące pracowników. Wszystkim - niezależnie od stanowiska -  stawiano bardzo wysokie wymagania, ale też starano się zapewnić takie warunki życia i pracy (domy dla robotników, szpital, konsumy, ochronka), by mogli sprostać oczekiwaniom. Dbano o ich edukację i organizowano czas wolny (szkoły, klub pracowniczy, teatr, zabawy w parku Źródliska). Księgozbiór biblioteki na Księżym Młynie służył niewątpliwie poszerzaniu fachowej wiedzy, ale nie tylko. Wyobraźnię mieszkańców „miasta w mieście” kształtowały też inne lektury.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Joanna Kantyka – absolwentka bibliotekoznawstwa UŁ, kierownik Działu Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zapraszamy. Wstęp wolny.

Contact

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, mail: promocja@wbp.lodz.pl, tel. 42 6630338
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.