Login panel

Register

Spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie "Biznes jest kobietą", które odbędzie się w Urzędzie Miasta Zgierz (plac Jana Pawła II 16, sala konferencyjna nr 114) w dniu 23 listopada 2016 roku w godz. 10:00-12:00

Regulamin i formularz rekrutacyjny można pobierać ze strony internetowej projektu www.biznesjestkobieta.projektyefs.pl lub w biurze projektu w Zgierzu - ul. Struga 23 lok. 603.  

W PROJEKCIE "BIZNES JEST KOBIETĄ!" MOŻNA OTRZYMAĆ DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIE POMOSTOWE PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY.

DLA KOGO PROJEKT?
Do projektu mogą zgłaszać się kobiety po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach i zamierzające powrócić na rynek pracy po przerwie wynikającej z urodzenia/wychowywania dziecka. Projekt ma na celu trwałe włączenie zawodowe 72 kobiet po 29 roku życia pozostających bez pracy, uczących się lub zamieszkujących teren woj. łódzkiego, poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez o minimum 12 miesięcy.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE? 

     

  • szkolenie 40 godzin (zakres m.in. podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, podstawy księgowości, marketing, sprzedaż, biznesplan), 
  • doradztwo indywidualne 4 godziny, 
  • poradnictwo psychologiczne 1 godzina, 
  • jednorazowa dotacja w wysokości 22.000 zł, 
  • wsparcie pomostowe (1.850 zł/m-c przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej), 
  • doradztwo w czasie prowadzenia działalności 10 godzin. 
  •  

Projekt zakłada wsparcie dla kobiet znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Powyższe wsparcie udzielane będzie w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Biuro projektu "BIZNES JEST KOBIETĄ!" 
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23 lok. 603  
e-mail: biznesjestkobieta@projektyefs.pl
tel. 882 182 125
strona internetowa projektu: www.biznesjestkobieta.projektyefs.pl 


Gallery

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.