Login panel

Register

SPAŁA

Spała jest jedną z najciekawszych miejscowości wypoczynkowych na terenie województwa łódzkiego. Otoczona lasami od lat przyciąga miłośników łowiectwa, którego tradycja na tych terenach sięga czasów króla Władysława Hermana oraz króla Władysława Jagiełły. Stała się niemal drugą rezydencją prezydencką dla Ignacego Mościckiego oraz Stanisława Wojciechowskiego. W 1884 r. w Spale wzniesiono drewniany pałacyk myśliwski, który wkrótce został otoczony okazałym zapleczem rezydencjonalnym. Rezydencja składała się także z zabudowań gospodarczych, wieży wodnej, elektrowni i koszar. Pałacyk, zachwycający swą urodą, został jednak w trakcie działań wojennych w 1945 r. splądrowany, a następnie spalony. Natomiast zachował się do dziś, usytuowany w jego sąsiedztwie, posąg żubra – który stał się nieformalnym herbem miejscowości, naturalnej wielkości sprowadzony do Spały ok. 1929 r. za sprawą prezydenta Mościckiego. Pomnik został tu przeniesiony z Białowieży. W pobliżu znajduje się piękny, modrzewiowy kościółek p.w. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, powstały w 1923 r. z polecenia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Świątynię wybudowano w stylu podhalańskim. Warto także zajrzeć do wnętrza kościoła utrzymanego w stylu zakopiańskim, ozdobionego między innymi interesującymi witrażami zaprojektowanymi przez Jana Winiarza. W Spale jest również muzeum - Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta. Jest on hołdem oddanym leśnikom i drzewiarzom, członkom ich rodzin poległych z bronią w ręku w czasie II wojny światowej.Symboliczny Dom Pamięci to reprezentacyjna leśniczówka, wybudowana w 1983 r. Przy niej stoi odsłonięty w 1982 r. obelisk dłuta łódzkiego rzeźbiarza – Zbigniewa Władyki, przedstawiający postać leśnika. Dom Pamięci składa się z kilku izb w całości udostępnianych zwiedzającym. Centralną izbą jest tutaj Izba Hołdu. Na honorowym miejscu ustawione są urny z ziemią z pól bitewnych II wojny światowej, a także z osad leśnych, w których okupant niemiecki mordował leśników wraz z ich najbliższymi. Tuż przy pomniku znajdującym się obok Domu Pamięci, rozpoczyna się oznakowana ścieżka edukacyjno – dydaktyczna, której celem jest zapoznanie spacerowiczów z okazami spalskiej flory i fauny oraz przygotowanie ich do życia w pełnej symbiozie z naturą. W rezerwacie Spała warto obejrzeć kamienny obelisk poświęcony prezydentowi Ignacemu Mościckiemu.


Gallery

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.