Login panel

Register

Rezerwat Krajobrazowy ,, Niebieskie Żródła "

Rezerwat krajobrazowy ,, Niebieski Żródła" znajduje się w granicy Tomaszowa Mazowieckiego, na prawym brzegu Pilicy w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Został utworzony  w 1961r. Zajmuje powierzchnię 28,77 ha. Rezerwat chroni naturalne wypływy wód ze szczelin krasowych w wapieniach jurajskich w posatci obfitych wywierzysk silnie pulsujących na dnie dwóch basenów żródłowych o głębokości do 4,5 m. W granicach rezerwatu znajdują się rozlewiska i liczne wysepki. Woda wypełnia rozlewiska i kanały, a nastepnie spływa poza teren rezerwatu do Pilicy.


Gallery

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.