Login panel

Register

Prorevita 2016. REWITALIZACJA MIAST (27.10.2016 00:00 - 28.10.2016 00:00)

W dniach 27-28 października 2016 roku w Łodzi odbędzie się siódma edycja ogólnopolskiej konferencji z cyklu PROREVITA. Organizatorami wydarzenia są Województwo Łódzkie, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem: „REWITALIZACJA MIAST – w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania.”

Złożoność systemów miejskich, a także ich postępująca degradacja gospodarcza, społeczna i przestrzenna zmusza miasta do zintensyfikowania i zintegrowania działań z zakresu rewitalizacji. Celem tegorocznej konferencji PROREVITA jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów między środowiskiem naukowców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych. Wymiana wiedzy i doświadczeń pozwoli na sformułowanie wniosków dotyczących efektywnego i skutecznego wspierania procesu rewitalizacji miast. Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja dobrych praktyk i wyników badań dotyczących procesów rewitalizacji w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym, środowiskowym, a także sprawnego zarządzania tymi procesami.

 

Główne bloki tematyczne
Zarządzanie procesami rewitalizacji

    

  1. Zintegrowane planowanie procesów rewitalizacji
  2. Integracja źródeł finansowania procesów rewitalizacji – hybrydowe mechanizmy finansowania
  3. Systemy monitorowania i ewaluacji procesów rewitalizacji
  4. Integracja procesu dydaktycznego na rzecz rewitalizacji – dobre przykłady
  5.  

Społeczność w procesie rewitalizacji

    

  1. Partycypacja i partnerstwo – integracja i współpraca interesariuszy procesów rewitalizacji
  2. Obszary zdegradowane – koncentracja i złożoność negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych
  3. Tożsamość mieszkańców w procesie rewitalizacji
  4. Ekonomia społeczna
  5.  

Przestrzeń w procesie rewitalizacji

    

  1. Rozwój i przekształcenia historycznych centrów miast
  2. Projektowanie architektoniczno - urbanistyczne oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
  3. Kształtowanie krajobrazu kulturowego oraz przyjaznych przestrzeni publicznych
  4. Adaptacja terenów poprzemysłowych i powojskowych
  5. Innowacyjne rozwiązania techniczne i ekologiczne
  6.  

Miejsce: Art_Inkubator Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź

www.prorevita.lodzkie.pl

Organizatorzy: Województwo Łódzkie, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki

Partnerzy: Art_Inkubator, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, TICCIH

Patronaty honorowe: Towarzystwo Urbanistów Polskich

Patronaty medialne: TVP3 Łódź, Dziennik Łódzki, Radio Łódź, Przegląd urbanistyczny

Contact

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kultury i Edukacji Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź tel. 42 291 98 27 e-mail: magdalena.sowinska@lodzkie.pl

Gallery

Map

Coments

You must loggin

2 points
magdalena.sowinska@lodzkie.pl

Author other news

No news available.

Entries recommended

No news available.