Login panel

Register

POWROTÓW CZAR - POWARSZTATOWY SPEKTAKL SENIORÓW (27.11.2017 16:00 - 27.11.2017 18:00)

"Powrotów czar" to tytuł spektaklu, który 27 listopada 2017 o godz. 16.00 zaprezentują seniorzy biorący udział w projekcie "Przystanek 60+".  Spektakl jest efektem kilkutygodniowych warsztatów twórczych -  muzycznych, plastycznych i teatralnych których organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Radomsku. Prezentacja artystycznych dokonań seniorów odbędzie się na sali widowiskowej - wstęp wolny.

MDK przyłączył się do współorganizacji projektu kulturalnego związanego z Programem Łódzkiego Domu Kultury pn. "Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+" - warsztaty twórcze "Warsztaty twórcze - spektakl POWROTÓW CZAR". Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja środowisk seniorskich, poprzez udział w twórczych warsztatach artystycznych - teatralnych, wokalnych i plastycznych, zakończonych przedstawieniem teatralnym w wykonaniu grupy dorosłych 60+ i zawiązaniem stałej grupy artystycznej.

"Warsztaty twórcze - spektakl POWROTÓW CZAR" to cykl otwartych, bezpłatnych zajęć artystycznych dla seniorów 60+ w dziedzinie teatru, muzyki i plastyki. Warsztaty zakończą się prezentacją spektaklu "Powrotów czar". W roku Jubileuszu 50-lecia pracy MDK w Radomsku powstanie spektakl w wykonaniu osób, które swoją edukację kulturalną rozpoczynały w tej instytucji w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia.

Niezapomnianym utworom muzycznym, powstałym w przeszłości, będzie towarzyszyła literatura, m.in. fraszki Jana Kochanowskiego "Na lipę", "Na zdrowie", "Na dom w Czarnolesie" i inne utwory sugerowane przez seniorów. Pomysły uczestników projektu będą wdrażane do scenariusza.

Pierwszym etapem projektu będzie wspólne spotkanie seniorów i opracowanie scenariusza pod kierunkiem instruktora prowadzącego warsztaty teatralne. Pracą sceniczną kierować będzie instruktor teatralny, natomiast utwory muzyczne opracowane będą pod kierunkiem instruktora muzycznego. W zajęciach grupy plastycznej udział wezmą wszyscy chętni uczestnicy projektu. Instruktor plastyki pomoże im zaprojektować i wykonać kostium i elementy scenografii.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY INSTYTUCJI KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

NAD WARSZTATAMI I SPEKTAKLEM "POWROTÓW CZAR" PATRONAT MEDIALNY OBJĘLI: NTL RADOMSKO I GAZETA RADOMSZCZAŃSKA

Contact

info@mdkradomsko.pl
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.