Login panel

Register

Polonia w Południowej Afryce, działalność i życie Polaków w Johannesburgu - spotkanie z Barbarą M. J. Kukulską (08.05.2017 13:00 - 08.05.2017 15:00)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (ul. Gdańska 100/102) zaprasza 8 maja 2017 r. o godz. 13.00 na spotkanie z Barbarą M. J. Kukulską, Honorową Prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu i prelekcję „Polonia w Południowej Afryce, działalność i życie Polaków w Johannesburgu”.

Barbara M. J. Kukulska w 1969 r. ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej i uzyskała tytuł magistra inżyniera włókiennika. W 1975 r. w Warszawie skończyła Studium Podyplomowe z Organizacji i Zarządzania.

Do Południowej Afryki przyjechała w 1982 r. wraz z mężem i dwójką dorastających dzieci, od pierwszych chwil aktywnie włączyła się w pracę polonijną.

Początkowo działała w miejscowości Secunda, gdzie była współzałożycielką organizacji Zjednoczenie Polskie w Secunda pod patronatem Zjednoczenia w Johannesburgu, a po przeniesieniu się na stałe w styczniu 1984 r. do Johannesburga w organizacji Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu. Pisała pod pseudonimem krótkie felietony i reportaże do periodyku Komunikat, wydawanego przez Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu.

W  marcu 1998 r. została sekretarzem organizacji Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu, oraz współredaktorką Komunikatu, który z biuletynu organizacji w roku 1998 został przekształcony w pismo Wiadomości Polonijne. Ambitnie podjęła się pracy dziennikarskiej i wydawania periodyku.

W kwietniu 2000 r. na Walnym Zgromadzeniu organizacji została wybrana prezesem Zjednoczenia. Pracę prezesa i redaktor naczelnej Wiadomości Polonijnych wykonuje nieprzerwanie do chwili obecnej nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę. Jest najdłuższej kadencji prezesem Zjednoczenia i redaktorką pisma w czasie 69. lat istnienia organizacji.

Barbara Kukulska pełni podwójną funkcję z całkowitym oddaniem sprawom polonijnym, organizuje imprezy polonijne i pisze artykuły, reportaże do Wiadomości Polonijnych. Pismo porusza tematy interesujące czytelników: Kombatantów, Sybiraków, oraz Polaków z emigracji solidarnościowej. Wiadomości Polonijne oprócz wydania papierowego, od 2010 roku wydawane są też elektronicznie, wysyłane na wszystkie kontynenty - tam, gdzie osiedlili się Polacy. Pismo czyta około 1000 osób.

Barbara M. J. Kukulska pomimo wieku emerytalnego pracuje z wielkim samozaparciem i poświęceniem nie szczędząc sił i prywatnych pieniędzy na działalność organizacji. Za swoją wieloletnią pracę otrzymała: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2003 r.), Medal „PRO MEMORIA” (2005 r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2008 r.), Srebrny Medalion Senatu (2008 r.), Medal „PRO PATRIA” (2014 r.), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2016 r.), Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (2016 r.).

Na spotkanie wstęp wolny. Zapraszamy.

Contact

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, mail: promocja@wbp.lodz.pl, tel. 426630338
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.