Login panel

Register

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Centrów Nauki zawita do Gigantów Mocy

Konkurs na najciekawszego lapbooka, projekcja filmu „Królestwo”, warsztaty naukowe - to wszystko czeka na uczniów klas III-VI szkół podstawowych podczas tegorocznego wydarzenia „SPiN Day”, które odbędzie się 10 listopada w MCK PGE Gigantach Mocy w Bełchatowie.

SPiN Day to wydarzenie, którego celem jest ukazanie spójności zróżnicowanego środowiska edukacji nieformalnej, fascynującego oblicza nauki i inspirowanie do eksperymentowania. W ramach akcji w całej Polsce odbędą się wystawy, warsztaty i pokazy naukowe, obejmujące swą tematyką zagadnienia z wielu obszarów wiedzy. W tym roku świętować będziemy drugi SPiN Day, a jednocześnie pierwszy Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki. W 34 miejscach w całym kraju przygotowywane będą specjalne atrakcje, nawiązujące tematyczniedo 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Odbywać się będą wystawy, warsztaty i pokazy naukowe, obejmujące swoją tematyką zagadnienia z wielu obszarów wiedzy.

W ramach tegorocznego wydarzenia w MCK PGE Gigantach Mocy zorganizowana zostanie nieodpłatna projekcja filmu „Królestwo” twórców bardzo udanych produkcji filmowych tj. „Mikrokosmosu”, "Makrokosmosu" i "Oceanów", prezentującego walkę zwierząt i ludzi o terytorium począwszy od epoki lodowcowej do czasów współczesnych. Seansowi towarzyszyć będą bezpłatne: warsztaty przyrodnicze i doświadczenia naukowe, prowadzone przez pracowników ekspozycji PGE Giganty Mocy oraz zajęcia i prezentacje realizowane przez edukatorów Nadleśnictwa Bełchatów, które aktywnie włączyło się w akcję, zważywszy na fakt, iż ochrona przyrody jest głównym tematem listopadowego spotkania.

Na uczestników SPiN Day czeka też rozstrzygnięcie konkursu „Energia morza” - na najciekawszego Lapbooka!

Na świecie działa ok. 3 tys. centrów nauki, odwiedzanych co roku przez ok. 300 mln. osób. Tak duża frekwencja pokazuje, że poznawanie praw nauki przez samodzielne eksperymentowanie jest atrakcyjne i potrzebne.

Działalność centrów to jednak nie tylko interaktywne wystawy, warsztaty czy pokazy. To zachęcanie do kreatywnego myślenia, odpowiedzialności oraz zaangażowania w dialog na temat globalnych problemów. Oczywiście, poszczególne instytucje często różnią się od siebie. Mają inny program, odbiorców, charakter działań. UNESCO dostrzegło rosnącą rolę centrów nauki oraz związek ich działalności z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Powołanie Międzynarodowego Dnia Muzeów i Centrów Nauki świadczy o tym, że środowisko to jest doceniane w skali światowej.

Polskie centra nauki, choć istnieją o wiele krócej, bardzo szybko się rozwijają i świadomie wpisują w światowy nurt.  W 2013 r. powstało Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN, w którego skład dziś wchodzi 36 instytucji. Dzielą się dobrymi praktykami, współpracują programowo, realizują wspólne projekty, biorą udział w debacie publicznej. Promują naukę i wzbogacają środowisko edukacji. W naszym kraju powstało nieoczekiwanie dużo instytucji, zaangażowanych w działania budujące relacje między nauką i społeczeństwem. Już w zeszłym roku zorganizowały ogólnopolski SPiN Day, który teraz odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Centrów i Muzeów Nauki.Na światowej mapie miejsc aktywnie biorących udział w obchodach, polska reprezentacja przedstawia się imponująco. To ogromne zaangażowanie zwróciło uwagę międzynarodową i wywołało bardzo pozytywne reakcje.


Gallery

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.