Login panel

Register

Panel dyskusyjny pt. „Łódzki Marzec ’68 – wspomnienia, refleksje, interpretacje” (23.03.2018 14:00 - 23.03.2018 16:00)

23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (ul. Gdańska 100/102) odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Łódzki Marzec ’68 – wspomnienia, refleksje, interpretacje”. W rozmowie mającej przybliżyć przebieg wydarzeń rozgrywających się w Łodzi przed półwieczem wezmą udział ich liderzy: Krzysztof Górski, Marek Andrzej Gwoździński (wówczas studenci Politechniki Łódzkiej) oraz Józef Śreniowski (w 1968 r. student Uniwersytetu Łódzkiego).

Protesty organizowane w Łodzi były reakcją na wydarzenia w Warszawie, lecz miały swą specyfikę i dynamikę. Miejscem, w którym gromadzili się łódzcy studenci była Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie m.in. podczas pierwszego wiecu zorganizowanego 11 marca została wybrana delegacja do prowadzenia negocjacji z władzami. W jej składzie znaleźli się m.in. śp. Jerzy Szczęsny i śp. Andrzej Makatrewicz.

Dzień później przed gmachem BUŁ studenci przyjęli rezolucję pt. „Do społeczeństwa Łodzi”, w której protestowali przeciwko sposobowi przedstawiania przez środki masowego przekazu sytuacji w stolicy oraz żądali ukarania osób odpowiedzialnych za brutalną pacyfikację.

19 marca podczas przemarszu spod budynków Politechniki Łódzkiej w kierunku BUŁ, na ulicy Piotrkowskiej demonstracyjnie spalono gazety w kłamliwy sposób przedstawiające młodzieżowy bunt.

Apogeum „wydarzeń marcowych” w Łodzi nastąpiło 21–22 marca, kiedy to na części wydziałów PŁ i UŁ zorganizowano strajki okupacyjne.

Odpowiedzią komunistycznych władz było zawieszenie w prawach studentów liderów protestu, jak również kierowanie wybranych osób na ćwiczenia wojskowe. Wzmożoną aktywność przejawiała bezpieka, a jesienią 1968 r. do ostatecznej rozprawy z łódzkimi buntownikami wykorzystano wymiar „sprawiedliwości”.

***

Zestawienie przedsięwzięć organizowanych i współorganizowanych przez Oddział IPN w Łodzi w ramach 50. rocznicy Marca’68:

     

  • 8 marca, Łódź – gra miejska dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Śladami łódzkiego Marca`68”
  • 8-14 marca – spot informacyjny o wydarzeniach marcowych w 132. pojazdach komunikacji miejskiej na terenie Łodzi
  • 13 marca, Kalisz – warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Marzec`68” oraz nauczycieli „Jak uczyć o propagandzie marcowej?” – Archiwum Państwowe
  • 12 marca – emisja w TVP3 Łódź krótkiej formy reportażowej nt. Marca '68, tworzonej we współpracy z Oddziałem IPN w Łodzi w ramach cyklu „Łódzkie drogi ku wolności”
  • 23 marca, Łódź – panel dyskusyjny z udziałem uczestników Marca '68, wówczas studentów łódzkich uczelni, połączony z pokazem filmów „Taśmy marca” oraz „Marzec ’68 na prowincji”
  • 26 marca, Kalisz – wykład Magdaleny Zapolskiej-Downar (OBEN IPN w Łodzi) pt. „Marzec 1968”​ w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
  •  

Contact

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, mail: promocja@wbp.lodz.pl, tel. 42 663 03 38

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.