Login panel

Register

Opoczno stolicą oberka (05.05.2016 08:00 - 08.05.2016 16:00)

Celem pierwszej edycji wydarzenia „Opoczno stolicą oberka” jest określenie ilu pozostało wiejskich muzykantów - Mistrzów muzyki i tańca ludowego oraz czy współczesne społeczeństwo gminy potrzebuje nawiązania do korzeni swojej tożsamości.

Opoczyńskie to region o bardzo bogatej kulturze ludowej i silnie kultywowanej tradycji. Kolejne pokolenia podkreślają przywiązanie do stroju ludowego, pielęgnują przekazywane umiejętności haftu, tkactwa i plastyki obrzędowej. Ponadto jest to region słynący z tańców oraz  muzyki charakteryzujących się żywiołowością. Jednakże sfera związana z szerszym eksponowaniem tradycyjnej muzyki oraz tańca osłabła. Przez ostatnie dekady zanikały pamięć i uznanie dla Mistrzów, którzy swoje umiejętności czerpali z emocji i radości powstających podczas wspólnego muzykowania.

Poprzez organizację przedsięwzięcia chcemy wyeksponować również osoby, dla których spuścizna kultury tradycyjnej jest inspiracją. Efektowne łączenie tradycji z nowoczesnością możliwe jest dzięki znakomitemu warsztatowi w aspekcie muzyki i tańca oraz bezpośredniej nauce od ostatnich wiejskich muzykantów. Poprzez tę transmisję umiejętności, możliwe jest tworzenie i odtwarzanie muzyki i tańca, którymi niegdyś były wypełnione opoczyńskie izby. Dzięki temu projekt wspiera zjawiska związane ze spuścizną kultury tradycyjnej, przekształceniami i przemianami jej poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania. 

Od czwartku do niedzieli w przestrzeni miejskiej i wiejskiej Gminy Opoczno będą odbywały się warsztaty tańca, zajęcia „Małego Kolberga”, nauka gry na bębenku, spotkania z etnomuzykologami, pokazy filmów, wystawy zdjęć. Czwartek, piątek i sobota będą kończyły się otwartymi pograjkami (odpowiednio: Bukowiec Opoczyński, Różanna, Opoczno). Prócz zespołów silnie inspirujących się muzyką ludową regionu opoczyńskiego, wystąpią rodzime kapele, a także Mistrzowie. Jednakże to swoiste artystyczne spotkanie młodych pokoleń, z osobami dzięki którym przetrwały tradycyjne brzmienia, będzie przede wszystkim spontaniczną zabawą mieszkańców, gości, entuzjastów tradycji ludowej, kapel oraz Mistrzów opoczyńskich oberków. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Contact

oberek@um.opoczno.pl
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

2 points
andrzej.sliwka@um.opoczno.pl

Author other news

No news available.

Entries recommended

No news available.