Login panel

Register

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Profesjonalizacji Kreatywności (15.03.2016 00:00 - 16.03.2016 00:00)

Głównym celem konferencji jest próba odnalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące profesjonalizacji kreatywności i zastanowienie się nad tym czy można mówić o profesjonalizacji kreatywności i w czym się przejawia? Chcielibyśmy, aby nasze spotkanie miało charakter wymiany myśli, doświadczeń, poglądów i dyskusji nad obecnym kształtem kreatywności, jej zakresem, wymiarami i efektami. Pragniemy poddać szerokiej dyskusji zagadnienie profesjonalizacji kreatywności jako jednej z ważniejszych cech nowoczesnego modelu kształcenia. Chcemy wydobyć aspekty profesjonalizowania się kreatywności, przekształcania kreatywności z tej będącej na marginesie w odrębną dziedzinę. Zauważamy bowiem, że kreatywność zyskuje własną tożsamość i znaczenie.

Dlatego w trakcie niniejszej konferencji chcemy skupić się nie tylko na refleksji teoretycznej, ale także na prezentacji dzieł twórczych, stymulowaniu procesu ich powstawania oraz na promocji kreatywności.

 

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

     

  1. Identyfikowanie zainteresowań i zdolności
  2. Stymulowanie rozwoju kompetencji kreatywnych
  3. Sektor kreatywny jako wynik profesjonalizacji
  4. Refleksja teoretyczna o kreatywności
  5.  

 

Najważniejszym zagadnieniem będzie problem: W jaki sposób sprofesjonalizować kreatywność?

Chcielibyśmy również zakomunikować Państwu, że partnerami naszej konferencji są kluczowe łódzkie instytucje wspierające działania o charakterze twórczym, innowacyjnym, niejako mecenasi kreatywności:

WIMA – Widzewska Manufaktura, jest to pozostałość po łódzkich zakładach przemysłu bawełnianego. Stare hale fabryczne przekształciły się w miejsca sztuki, działalności artystycznej, małej manufaktury. Prowadzona w nich aktywność edukacyjna, artystyczna i biznesowa jest wynikiem kreatywności młodych ludzi, chcących zrealizować swoje pasje. Stare pofabryczne hale są obecnie miejscem kreatywnej działalności łodzian.

 

Inkubator przemysłów kreatywnych Art_Inkubator w Fabryce Sztuki to miejsce, gdzie twórczość spotyka się z przedsiębiorczością. Poprzez ten projekt Fabryka Sztuki jako instytucja otoczenia biznesu wspiera osoby kreatywne w działalności rynkowej a jako instytucja kultury realizuje działania mające na celu promocję sztuki i profesjonalizację kadr. Fabryka Sztuki poprzez Art_Inkubator zapewnia pomoc firmom z branży kreatywnej w najtrudniejszym momencie działalności, czyli na starcie i przez pierwsze lata funkcjonowania. Inkubowane firmy mogą inicjować i rozwijać działalność korzystając z preferencyjnych warunków funkcjonowania. Przedsiębiorcy z branży kreatywnej mają do dyspozycji różnego rodzaju przestrzenie, potężną platformę usług elektronicznych oraz doradców i szkoleniowców. Jest to pierwszy w Polsce projekt kompleksowo wspierający przedsiębiorczość w sektorze kreatywnym.

EC1 Łódź – Miasto Kultury, najstarsza łódzka elektrownia EC 1 powstała w 1907 roku i służyła mieszkańcom miasta aż do roku 2001. EC1 obecnie staje się miejscem kultury, nauki i rekreacji. W części tzw. Zachód powstaje Centrum Nauki i Techniki. Koncepcja Interaktywnego Centrum Nauki opiera się na założeniu, że istniejąca część elektrociepłowni, wraz z zachowanymi w niej zabytkowymi urządzeniami, stanie się bazą narracji historycznej tj. przywołującej czasy uruchomienia i funkcjonowania obiektu. Na tej podstawie zostanie również wytyczony główny szlak zwiedzania: od kotłów poprzez przepompownię do sterowni oraz szlak szczegółowy i niezależne przestrzenie rozrywkowo – kulturalne. Klamrą narracji architektonicznej będzie industrialny nastrój pomieszczeń, uzupełniony o elementy interaktywne i multimedialne.

 

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Contact

Biuro KonferencjiAkademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26tel.: 42 29 95 545, 42 63 15 827; fax 42 20 32 589e-mail:profesjonalizacja.kreatywnosci@ahe.lodz.pl
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.