Login panel

Register

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Profesjonalizacja kreatywności" (15.03.2016 00:00 - 16.03.2016 00:00)

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
i Polskie Stowarzyszenie Kreatywnosci


mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej


Profesjonalizacja kreatywności


Konferencja odbędzie się w dniach 15-16.03.2016 r.
w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

 

Patronat Honorowy nad konferencją sprawuje Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego.

 

Ponieważ głównym celem konferencji jest próba odnalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące profesjonalizacji kreatywności. I zastanowienie się nad tym czy można mówić o profesjonalizacji kreatywności i w czym się przejawia? Chcielibyśmy, aby nasze spotkanie miało charakter wymiany myśli, doświadczeń, poglądów i dyskusji nad obecnym kształtem kreatywności, jej zakresem, wymiarami i efektami. Pragniemy poddać szerokiej dyskusji zagadnienie profesjonalizacji kreatywności jako jednej z ważniejszych cech nowoczesnego modelu kształcenia. Chcemy wydobyć aspekty profesjonalizowania się kreatywności, przekształcania kreatywności z tej będącej na marginesie w odrębną dziedzinę. Zauważamy bowiem, że kreatywność zyskuje własną tożsamość i znaczenie.

Dlatego w trakcie niniejszej konferencji chcemy skupić się nie tylko na refleksji teoretycznej, ale także na prezentacji dzieł twórczych, stymulowaniu procesu ich powstawania oraz na promocji kreatywności.

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

   

 1. Identyfikowanie zainteresowań i zdolności
 2. Stymulowanie rozwoju kompetencji kreatywnych
 3. Sektor kreatywny jako wynik profesjonalizacji
 4. Refleksja teoretyczna o kreatywności
 5.  

Formuła konferencji jest otwarta.

Dopuszczamy różne formy prezentacji idei i dzieł, ale zapraszamy także do prezentacji własnych i oryginalnych propozycji twórczej wymiany myśli o rzeczywistości czy własnych twórczych działaniach. Proponujemy:

   

 • prezentacje dzieł będących wytworem twórczej działalności. Prezentacja dzieła może obejmować oryginalne rozwiązania będące wynikiem postawy twórczej, działań twórczych, których efektem są nowe idee, koncepcje i oryginalne rozwiązania oraz ich zastosowanie. Może obejmować projekty indywidualne lub grupowe. Może to być np. prezentacja szkoły i prowadzonych w niej rozwiązań innowacyjnych, prezentacja autorskiego programu nauczania, oryginalnych rozwiązań metodycznych wprowadzanych w szkole, działań artystycznych i okoloartystycznych, rozwiązań biznesowych itp.
 • panel dyskusyjny dotyczący profesjonalizacji kreatywności;
 • wykłady, prezentacja wyników badań, projektów naukowo-badawczych, postery.
 • dyskusje w sekcjach – skoncentrowane na problemie profesjonalizacji kreatywności;
 • debatę podsumowującą wypracowane idee i rozwiązania;
 • wizyty w firmach i instytucjach sektora kreatywnego jako okazje do tworzenia nowych dzieł.
 •  

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kreatywności w różnych obszarach aktywności. Planowana jest praca w kilku sekcjach tematycznych, obejmujących takie obszary, jak: edukacja, biznes, działania w społeczności lokalnej, działalność organizacji pozarządowych, arteterapia, nowe media, sztuka.

Do udziału w konferencji zaproszone zostaną instytucje zainteresowane implementacją kreatywności. Uczestnicy konferencji będą rozwiązywali problemy ważne dla danej instytucji.

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją do spotkania w gronie osób pracujących na rzecz profesjonalizacji kreatywności, do inspirujących dyskusji dotyczących twórczych idei. Rezultatem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa (5 pkt.)

 

Komitet Naukowy
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt Uniwersytet Łódzki
Członkowie:
Prof. AHE dr Makary Stasiak Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Prof. dr hab. Andrzej Falkowski Uniwersytet SWPS
Prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak Uniwersytet Warszawski    
Prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK Uniwersytet  Jana Kochanowskiego  W  Kielcach
Prof. dr hab. Wiesław Karolak Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Komitet Organizacyjny   
Przewodnicząca:                                                                                                 
Dr Kamila Witerska
Zastępca przewodniczącej:
Dr Elżbieta Woźnicka
Członkowie:
Dr Leszek Kuras
Dr Kamila Lasocińska     
Dr Łukasz Zaorski-Sikora                                                                                                                                                                                                                      
Mgr Anna Przybylska Polskie Stowarzyszenie Kreatywności

 

Chcielibyśmy również zakomunikować państwu, że partnerami naszej konferencji są kluczowe łódzkie instytucje wspierające działania o charakterze twórczym, innowacyjnym:

WIMA – Widzewska Manufaktura

Art_Inkubator w Fabryce Sztuki

EC1 Łódź – Miasto Kultury

W takcie konferencji będzie możliwość poznania tych miejsc, będziemy gościć przedstawicieli tych instytucji, którzy przedstawią drogę przejścia od kreatywnego myślenia do zrealizowanie projektu, którym obecnie zarządzają. Część konferencji odbędzie się na terenie EC1 Łódź - Miasto Kultury.      

 

Formularz zgłoszeniowy on-line znajduje się na www.profesjonalizacja.kreatywnosci.ahe.lodz.pl w zakładce ZGŁOSZENIA.

      

Contact

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26tel.: 42 29 95 545, 42 63 15 827; fax 42 20 32 589e-mail: profesjonalizacja.kreatywnosci@ahe.lodz.pl
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

2 points
marketing@ahe.lodz.pl

Author other news

No news available.

Entries recommended

No news available.