Login panel

Register

Nowy zabytek kolekcji numizmatycznej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dla kolekcji numizmatycznej nowy zabytek w postaci tłoka pieczętnego. Był on użytkowany przez  Komisję Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego w latach 1860-1867. Dokumenty wystawiane przez kancelarię ministerstwa opatrywane były lakową pieczęcią z odciskiem takiego właśnie tłoka.

Na stemplu przedstawiono godło Królestwa Polskiego – dwugłowy orzeł koronowany pod koroną imperatorską Rosji. Na piersi dwugłowego orła widnieje tarcza z koronowanym orłem symbolizującym Polskę. W otoku umieszczono napis dwujęzyczny: KRÓLESTWO POLSKIE KOM.(isja) RZĄD(owa) PRZYCHODÓW I SKARBU.

Zabytek został zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zakup dofinansowano z budżetu województwa łódzkiego.


Gallery

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.