Login panel

Register

Modernizacja Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Prace na terenie muzeum są możliwe dzięki projektowi pod nazwą „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia” otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego całkowita wartość wynosi 15 470 925, 23 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 963 559, 18 zł. Wkład własny Miasta Łódź to 6 507 366, 05 zł.


Gallery

Coments

You must loggin

8 points
m.jakiel@hetman.pro

Author other news

No news available.

Entries recommended

No news available.