Login panel

Register

Manifesty i improwizacje - wydarzenie związane z rewitalizacją budynków Muzeum Sztuki w Łodzi (28.12.2016 17:30 - 28.12.2016 19:00)

Wydarzenie odbyło się w ramach promocji projektu „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43” współfinansowanego ze środków w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiS). Projekt otrzymał także dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wartość dotacji z Unii Europejskiej wynosi 12 242 057,01 zł) oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość projektu to 17 623 896,61 zł


ms¹, ul. Więckowskiego 36, Sala Neoplastyczna
28 grudnia, środa, godz. 17.30, wstęp wolny

Przypominając o 100-letniej tradycji awangardy w Polsce, muzeum będzie prowadziło w 2017 roku działania związane z rewitalizacją budynków w kompleksie ms¹ przy ul. Więckowskiego 36 (tzw. budynków B i C). Ich zły stan techniczny oraz niedostosowanie do współczesnych standardów uniemożliwiały rozwijanie działalności i oferty instytucji. Ze względu na ograniczenia architektoniczne i konserwatorskie, które nie mogły zostać zniwelowane przy rewitalizacji tzw. budynku A, czyli Pałacu Maurycego Poznańskiego (gdzie znajdują się sale ekspozycyjne), z oferty instytucji nie mogły dotąd korzystać także osoby niepełnosprawne. Z tego względu zaplanowano połączenie przejściem budynków B i C z budynkiem A oraz zamontowanie w nich wind, co umożliwi im uczestniczenie w działaniach proponowanych przez muzeum.
 

Brakowało także sal do prowadzenia działalności edukacyjnej i realizacji programu towarzyszącego wystawom, co skutkowało dużą dysproporcją w ilości osób zwiedzających gmachy muzeum - ms¹ i ms2, na korzyść tego drugiego. Przebudowanie i nadbudowanie budynków pozwoli m.in. na bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie specjalistycznej biblioteki, posiadającej unikatowe zbiory, która z przyczyn bezpieczeństwa musiała zostać przeniesiona do innych pomieszczeń muzeum. Zwracając uwagę na ten aspekt prowadzonej inwestycji muzeum zaprosiło publiczność na wydarzenie otwierające projekt rewitalizacji w roku awangardy – odczytanie manifestów awangardy z zasobów bibliotecznych Muzeum Sztuki.

Fragmenty tekstów odczytała Monika Buchowiec, aktorka Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi znana m.in. z roli Katarzyny Kobro w spektaklu „Kobro”. W ramach wydarzenia wystąpili także Suavas Lewy, multiinstrumentalista oraz Paweł Grala, tancerz i pedagog tańca – czyli część kolektywu „Czas na nic”, który powstał z zamiłowania do natury improwizacji, wspólnego poszukiwania wielowymiarowości w procesie twórczym w czasie rzeczywistym.

Szczegółowy opis projektu oraz więcej informacji można znaleźć:
msl.org.pl/pl/projekty-ue/rewitalizacja-infrastruktury-muzeum-sztuki-w-lodzi---gdanska-433.html


Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

20 points
promocja@msl.org.pl

Author other news

Entries recommended

No news available.