Login panel

Register

„Łodzianie o sobie i mieście – żywa kronika Łodzi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej” (01.07.2019 00:00 - 31.12.2019 00:00)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza pełnoletnich mieszkańców miasta i województwa do udziału w akcji zbierania wspomnień o Łodzi

 

W akcji mogą także brać udział osoby, które obecnie w Łodzi nie mieszkają, ale ich losy na jakimś etapie życia splotły się z miastem.

 

Pamięć jest zawodna. Z upływem lat, fakty blakną lub ulegają wypaczeniu. Dlatego też relacje naocznych świadków życia miasta i jego społeczności, czy też opowieści
o  prywatnych przeżyciach łodzian, stanowią bardzo ważne źródło informacji, a ich wartość dokumentalna z biegiem czasu będzie wzrastać.

 

Zarchiwizowane okruchy pamięci łodzian będą żywą Kronikę Miasta stworzoną na bazie bezpośrednich relacji i wspomnień.

 

Akcja „Łodzianie o sobie i mieście – żywa kronika Łodzi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej” będzie przebiegać w dwóch etapach :

 

Etap 1 : W dniach 01.07 - 31.12.2019 – nadsyłanie wspomnień do Biblioteki.

 

Etap 2 : Opracowanie w Bibliotece nadesłanych relacji i ich udostępnienie w formie publikacji elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki w pierwszym kwartale 2020.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w rejestracji wspomnień o Łodzi. Nie pozwólmy odejść w zapomnienie wydarzeniom, które były częścią naszego życia w mieście.

 

Szczegóły dotyczące akcji ujęto w Regulaminie dostępnym w Dziale Informacji Naukowej WBP oraz opublikowanym na stronie Biblioteki www.wbp.lodz.pl, tutaj także mogą Państwo pobrać Regulamin i formularz zgłoszeniowy.

 

Wszelkich informacji dotyczących Akcji udzielają pracownicy Działu Informacji Naukowej na miejscu w Bibliotece oraz pocztą elektroniczną (adres email: informacja@wbp.lodz.pl ) i telefonicznie ( nr tel. 42 6630333)

 

 

 

Contact

Dział Informacji Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, tel. 42 663 03 33, mail: informacja@wbp.lodz.pl.

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.