Login panel

Register

Konkurs „Piłsudski współcześnie – jak dziś postrzegam postać Marszałka” (13.12.2016 08:00 - 20.02.2017 00:00)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi ogłasza konkurs „Piłsudski współcześnie – jak dziś postrzegam postać Marszałka”. Konkurs organizowany jest w stulecie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i w Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie eseju na temat „Piłsudski współcześnie – jak dziś postrzegam postać Marszałka”. Tematyka prac konkursowych powinna bazować na wiedzy historycznej. Uczestnik konkursu może w swoim eseju odnieść się zarówno do wybranego wydarzenia (wybranych wydarzeń) z życia Józefa Piłsudskiego, jak i do całej jego biografii.

Konkurs trwa do 20 lutego 2017 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać pocztą tradycyjną napisaną przez siebie pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Gdańska 100/102

90-508 Łódź

z dopiskiem: Konkurs „Piłsudski współcześnie – jak dziś postrzegam postać Marszałka”.

 

Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.wbp.lodz.pl

Contact

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, mail: promocja@wbp.lodz.pl, tel. 42 6630338
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.