Login panel

Register

IX Sieradzka Konferencja Kosmiczna (02.10.2018 10:00 - 04.10.2018 16:00)

W 2005 roku obchodzono uroczyście w Sieradzu setną rocznicę urodzin wybitnego uczonego, pioniera kosmonautyki, Arego Szternfelda. Zorganizowano szereg ciekawych wystaw i spotkań mających na celu przybliżenie na powrót postaci sławnego sieradzanina, nie tylko mieszkańcom miasta ale także gościom i turystom przybywającym do Sieradza. Wtedy także postanowiono upamiętniać systematycznie kolejne rocznice urodzin i śmierci Arego Szternfelda. Kiedy więc zbliżał się rok 2010 Muzeum Okręgowe w Sieradzu opracowało i zaczęło wdrażać w życie  projekt pt.: DZIEDZICTWO AREGO SZTERNFELDA. Jednym z sześciu zadań tego projektu (stosunkowo prostym) było: Systematyczne upowszechnianie dziedzictwa Arego J. Szternfelda we współczesnych naukach kosmicznych i satelitarnych, poprzez organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych seminariów, konferencji i konkursów. Rozpoczęto więc jego realizację, organizując w 2010 roku – wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk – I Sieradzką Konferencję Kosmiczną również pod hasłem Dziedzictwo Arego Szternfelda, z udziałem uczonych polskich, rosyjskich i amerykańskich. Do 2017 roku zorganizowano osiem Konferencji: Śladami Arego Szternfelda – francuskie związki  (2011 – II), Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej (2012 – III), Ziemia widziana z kosmosu (2013 – IV), Astronomia z Kosmosu (2014 – V), Międzynarodowa Stacja Kosmiczna wczoraj, dziś, jutro (2015 – VI), Słońce – najbliższa gwiazda (2016 – VII) i 60 lat ery kosmicznej – kierunek Mars (2017 – VIII). W tym czasie patronami Konferencji byli m.in. Parlamentarny Zespół ds. Przestrzeni Kosmicznej, Wicemarszałek Sejmu, Wiceminister Edukacji Narodowej, a od 2015 r. Polska Agencja Kosmiczna. Podczas trwania Konferencji organizowanych jest szereg imprez  towarzyszących, takich jak: pokazy nieba, prezentacja łazików marsjańskich, warsztaty rakietowe czy koncerty kosmiczne. Od II Konferencji organizowane  są ogólnopolskie konkursy:  wiedzy kosmicznej i plastyczny.
 Od 2018 roku organizację Sieradzkich Konferencji Kosmicznych* zdecydowało się przejąć Miasto Sieradz,  i realizować  je we współpracy  z ich dotychczasowymi organizatorami i partnerami.

IX  SIERADZKA  KONFERENCJA  KOSMICZNA
2 – 4 październik 2018 (wtorek, środa, czwartek)
Tematem wiodącym IX Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej jest transport kosmiczny a więc rakiety. I o tym będzie mowa w trzecim dniu Konferencji. Pierwszy dzień obrad Konferencji (2 X) będzie dniem edukacyjnym dla nauczycieli fizyki, chemii, przyrody i geografii. Poświęcony będzie omówieniu dobrych, europejskich praktyk w nauczaniu tych przedmiotów. Drugi dzień obrad Konferencji (3 X) będzie natomiast dniem dla maturzystów i studentów regionu oraz dniem prezentacji wybranych firm polskich, współpracujących z Europejską i Polską Agencjami Kosmicznymi.

Konferencja odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.
Organizator: Urząd Miasta Sieradza
Patronat: Polska Agencja Kosmiczna - POLSA, Centrum Badań Kosmicznych
Partner regionalny: Województwo Łódzkie

Szczegółowy program:

 

WTOREK 2 października,

Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2:

EDUKACJA KOSMICZNA

Przeznaczony dla nauczycieli fizyki, przyrody, geografii i chemii szkół podstawowych

i ponadpodstawowych oraz nauczycieli przedszkoli

                8.00 – zajęcia w szkołach ponadpodstawowych Sieradza

10:00 – rozpoczęcie Konferencji, powitanie gości

10:10 – wystąpienie prof. dr hab. inż. Marka MOSZYŃSKIEGO, Wiceprezesa  Polskiej Agencji Kosmicznej i innych Gości

10:20 – objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. Cezarego SPECHTA
i wystąpienie nt.: Koncepcji nauczania wiedzy o Kosmosie w Polsce

10:50 - wystąpienie dr Ryszarda GABRYSZEWSKIEGO z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) nt.: Dobre praktyki w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, w oparciu o najlepsze doświadczenia polskie, angielskie i francuskie

     

  • zajęcia z dziećmi w przedszkolu
  •  

11:45 przerwa kawowa

12:10 - wystąpienie dr hab. inż. Stanisława LEWIŃSKIEGO prof. CBK PAN nt.: Zdjęcia satelitarne i produkty europejskiego programu „Copernicus” – ich wykorzystywanie

13:05 – wystąpienie Marcina KRZYŻANOWSKIEGO Prezesa firmy Cloudferro Sp. z o.o. nt.: Wykorzystanie „Creodiasa” w pracy dydaktycznej nauczycieli

13:30 - wystąpienie mgr Aleksandra JASIAKA Koordynatora ESERO Polska z Centrum Nauki Kopernik nt.: Siła analogii czyli kosmos w szkole

     

  • Po wystąpieniu przejście na warsztaty w 4-ech grupach
  •  

14:10 – przerwa kawowa

14:30 - wystąpienie Marcina ŻUKOWSKIEGO z firmy TREFL SA nt.: Kosmiczne przygody Treflika, czyli edukacja kosmiczna dla najmłodszych

15:00 – podsumowanie pierwszego dnia Konferencji/ zakończenie obrad

15:10 – wystąpienie na sieradzkim Rynku zespołu studenckiego prezentującego zwycięskiego, na University Rover Challenge (URC), łazika marsjańskiego

 

 

Środa 3 października

Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2:

KOSMOS - WYZWANIEM DLA MŁODYCH

Przeznaczony na spotkania przedstawicieli firm pracujących na rzecz kosmosu z uczniami klas maturalnych i studentami regionu

10:00 – powitanie uczestników i gości

10:10 – objęcie przewodnictwa obrad przez Marcina WYGACHIEWICZA , Prezesa Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, przedstawienie informacji o Stowarzyszeniu

10:30 – wystąpienie dr hab. inż. Tomasza NASIŁOWSKIEGO, Prezesa firmy InPhoTech Sp. z o.o.  z Warszawy

11:05 – wystąpienie Jakuba LISOWSKIEGO i Grzegorza ŁADY, przedstawicieli firmy  KP Labs Sp. z o.o. z Gliwic

12:15 – wystąpienie przedstawicieli start-up SC Space&Data Sp. z o.o. z Łodzi

12.50 – wystąpienie Macieja KRZYŻANOWSKIEGO, Prezesa firmy CloudFerro Sp. z o.o. z

13.25 - przerwa na kawę i herbatę

13:50 - wystąpienie Jakuba KRAŚNIEWSKIEGO, przedstawiciela firmy PIAP SPACE Sp. z o.o. z Warszawy

14:25 – wystąpienie zespołu studenckiego prezentującego zwycięskiego, na University Rover Challenge (URC) w USA, łazika marsjańskiego

15:00 – podsumowanie drugiego dnia Konferencji

15:10 – zakończenie drugiego dnia Konferencji

18.00 – uroczysty koncert w Państwowej Szkole Muzycznej I st. W Sieradzu

 

Czwartek 4 października:

Teatr Miejski w Sieradzu, ul. Dominikańska 19:

TRANSPORT KOSMICZNY

Przeznaczony dla uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów szkół

ponadpodstawowych, a także studentów regionu,

10:00 – powitanie uczestników i gości

10:10 - objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. inż. Marka MOSZYŃSKIEGO, Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej                                       

10:20 - wystąpienie dr Ryszarda GABRYSZEWSKIEGO z CBK PAN  nt.: O szternfeldowskich orbitach

10:50 - wystąpienie dr inż. Łukasza MĘŻYKA z Zakładu Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej nt.: Historia budowy rakiet,

11:25 - wystąpienie prof. dr hab. Jana KINDRACKIEGO z Zakładu Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej PW nt.: Rozwój napędów rakietowych w Politechnice Warszawskiej,

12:00 - wystąpienie dr inż. Jacka KURZYNY z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego nt.: Plazmowe i jonowe napędy kosmiczne

12:35 - wystąpienie mgr inż. Adama OKNIŃSKIEGO z Zakładu Technologii Kosmicznych  Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa nt.: Budowa rakiety sondującej ILR-33 „Bursztyn”,

13:10 – przerwa na kawę i herbatę

13:40 – wystąpienie generała Mirosława HERMASZEWSKIEGO pierwszego polskiego kosmonauty i Honorowego Obywatela Sieradza

14:35 - przerwa

14:40 - Podsumowanie ogólnopolskich  konkursów: wiedzy kosmicznej i plastycznego, wręczenie nagród

14:50 – podsumowanie obrad Konferencji przez Prezesa Agencji Kosmicznej i Prezydenta Sieradza

15:10 - zakończenie obrad Konferencji

                                              

Imprezy towarzyszące Konferencji:

- przez wszystkie trzy dni Konferencji (2 – 4 X) będą prowadzone pokazy nieba w Astroarenie dla dzieci i młodzieży szkolnej Sieradza

- również w trakcie trwania Konferencji (2 – 4 X) zespoły studenckie prezentować będą zwycięskie łaziki marsjańskie, które zajęły czołowe miejsca w tegorocznych konkursach: międzynarodowym University Rover Challenge w USA (na pustyni Utah) i europejskim European Rover Challenge w Polsce (w Starachowicach),

 

Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany programu

Contact

Urząd Miasta Sieradza, tel. 43 826 61 10, e-mail: promocja@umsieradz.pl
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.