Login panel

Register

III ZJAZD FILMOZNAWCÓW I MEDIOZNAWCÓW (16.06.2019 00:00 - 19.06.2019 00:00)

W dniach 16-18 czerwca 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbywał się będzie III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców organizowany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Jego temat to „Przestrzenie – Praktyki – Artykulacje”. Szczegółowe informacje na temat programu zjazdu można znaleźć na stronie internetowej ptbfm.org/iii-zjazd-filmoznawcow-i-medioznawcow oraz na profilu www.facebook.com/ZjazdFiM.

Zjazdy PTBFM odbywają się co trzy lata i są największymi w kraju kongresami gromadzącymi badaczy filmu i mediów. W tegorocznym weźmie udział 220 osób, reprezentujących różne obszary filmoznawstwa i medioznawstwa. W ciągu trzech dni zjazdu obrady będą toczyć się aż w ośmiu równoległych panelach tematycznych. Przewidziano też szereg dodatkowych wydarzeń, takich jak wykłady mistrzowskie, prezentacje opublikowanych ostatnio książek filmoznawczych i medioznawczych, spacer szlakiem Łodzi filmowej, panel dyskusyjny poświęcony filmografii oraz projekcja zrekonstruowanego cyfrowo filmu Córka generała Pankratowa z roku 1934.

III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców nieprzypadkowo odbywa się w tym roku w Łodzi. Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej obchodzi bowiem właśnie 60. rocznicę swojego istnienia:  w roku 1959 założył ją, jako Zakład Wiedzy o Filmie, prof. Bolesław W. Lewicki (lewicki.uni.lodz.pl). Jest to zatem najstarszy w Polsce i jeden z najstarszych na świecie akademickich ośrodków badania filmu i mediów audiowizualnych.

Partnerem regionalnym III Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców jest Województwo Łódzkie

Contact

mgr Dominika Staszenko-Chojnacka (dominika.staszenko-chojnacka@uni.lodz.pl), dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski (piotr.sitarski@uni.lodz.pl), dr hab. prof. UŁ Natasza Korczarowska-Różycka (natasza.korczarowska@uni.lodz.pl)
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

2 points
monika.gorska-olesinska@uni.lodz.pl

Author other news

No news available.

Entries recommended

No news available.