Login panel

Register

III Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji (26.04.2016 08:00 - 26.04.2016 19:00)

26 kwietnia 2016 r. odbędzie się III edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji. Do udziału zapraszamy uczniów, nauczycieli, pedagogów oraz metodyków zainteresowanych innowacyjnym i twórczym podejściem do edukacji. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, refleksji oraz dobrych praktyk. Tegoroczna edycja Przeglądu będzie organizowana przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Przeglądowi, jak co roku, będzie towarzyszył Konkurs, którego celem jest popularyzacja twórczości w edukacji oraz wyłonienie osób propagujących innowacyjne, niestandardowe podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi. Zostaną w nim nagrodzeni nauczyciele, którzy traktują swoją pracę jak twórcze wyzwanie. Prowadzą lekcje w niekonwencjonalny, ciekawy sposób, inspirujący uczniów do myślenia i samodzielnych poszukiwań. Twórczo prowokują do działania, rozwijając wyobraźnię i ciekawość poznawczą. W tegorocznej edycji Konkursu chcemy wyłonić także uczniów, którzy wyróżniają się ciekawymi pomysłami, kreatywnie rozwiązują powierzone zadania i wykazują się odwagą w myśleniu i działaniu.

Contact

BIURO PRZEGLĄDU INNOWACJI I TWÓRCZOŚCI W EDUKACJI:Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodziul. Sterlinga 26, pok. K-120, tel. 42 29 95 545, 42 63 15 827,e-mail: przeglad@ahe.lodz.plwww.przeglad.ahe.lodz.pl
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.