Login panel

Register

I Miejski Przegląd Szkolnych Grup Teatralnych Brzeziny 2016 (04.04.2016 18:00 - 04.04.2016 20:00)

Mając na uwadze animację różnych form twórczości, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach już od kilku lat włącza się w przeprowadzenie Międzynarodowego Dnia Teatru przypadającego 27 marca.  W tym roku obchody będą miały szczególną oprawę z uwagi na trwający Światowy Rok Williama Szekspira, ogłoszony z okazji 400 rocznicy śmierci wybitnego dramaturga. W ramach wydarzenia zaplanowano I Miejski Przegląd Szkolnych Grup Teatralnych - Brzeziny 2016 skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta oraz powiatu. Młodzież przedstawi inscenizacje oparte na sztukach Wiliama Szekspira.

Konkurs podzielono na dwa etapy. W pierwszym terminie - 30 marca w godz. 10.00 - 12.30 zaprezentują się zespoły z gimnazjów. Natomiast grupa „Dell'arte” z LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach swoje talenty aktorskie wykaże podczas finałowego spotkania w dn. 4 kwietnia o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach.
Umiejętności artystyczne uczniów oceni komisja konkursowa, w której składzie zasiądą nauczyciele poloniści zgłoszonych do konkursu szkół. Również tego dnia nastąpi rozstrzygnięcie przeglądu, a uczestnikom zostaną wręczone dyplomy i wyróżnienia.

Międzynarodowy Dzień Teatru w Brzezinach uświetni występ związanego z naszym miastem wykonawcy poezji śpiewanej Jakuba Pawlaka.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że udział w tym bezpłatnym wydarzeniu zachęci mieszkańców Brzezin i okolic do zainteresowania teatrem i pozytywnie wpłynie na upowszechnienie tej formy kultury w naszym mieście.

Contact

media@cpik-brzeziny.pl
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

128 points
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach

Author other news

Entries recommended

No news available.