Login panel

Register

Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych (05.09.2016 09:00 - 05.09.2016 14:00)

Trzecia konferencja w ramach „Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych” już 05 września w Łowiczu! Jak skutecznie korzystać z unijnych środków i jak, dzięki nim, osiągnąć rozwój gospodarczy gmin - na tego typu pytania odpowiedzą eksperci Forum organizowanego przez Fundację Rozwoju.

Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych to cykl 10 regionalnych konferencji poświęcony upowszechnieniu dobrych, innowacyjnych praktyk, realizowanych przez samorządy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego lokalnych wspólnot oraz nakreśleniu dotychczasowej działalności samorządów, które starają się swoimi działaniami nie tylko wykonywać obowiązki, ale także działać na rzecz lokalnej wspólnoty.

Do tej pory odbyły się konferencje w dwóch województwach: Kujawsko-pomorskim i Mazowieckim. Innowacje, jak zaznaczali eksperci podczas spotkań w Toruniu i Żyrardowie, można wprowadzać w zasadzie wszędzie. Podczas spotkania mówiono m.in. o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie m.in. gospodarki wodno-ściekowej gmin czy pomysłach na zmiany w kształceniu młodych ludzi. Uczniowie mogliby zdobywać wiedzę przydatną zwłaszcza na lokalnym rynku pracy i jeszcze w szkole próbować sił w prowadzeniu wirtualnego przedsiębiorstwa.

Obie konferencje zgromadziły po ok. 150 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele Parlamentu RP, Jednostek Samorządu Terytorialnego, lokalnych przedsiębiorstw oraz mediów.

Najbliższa konferencja odbędzie się 5 września w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym „Szkiełka” przy ul. Św. Floriana 11 w Łowiczu i zgromadzi przedstawicieli Parlamentu RP, władze województwa, przedstawicieli samorządów lokalnych, inwestorów działających w tym regionie oraz wielu cenionych ekspertów.

Podobnie, jak w przypadku poprzednich organizowanych przez nas konferencji spodziewamy się około 150 gości. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej Forum. 

Contact

Fundacja Rozwojutel: 884 790 796mail: p.kobielska@fundacjarozwoju.pl
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

2 points
biuro@forum-rozwoju.pl

Author other news

No news available.

Entries recommended

No news available.