Login panel

Register

Ferie z O. k. Tkacz (22.02.2016 00:00 - 26.02.2016 00:00)

Zapraszamy dzieci na zajęcia "feryjne' do "TKACZA". Spotykamy się od 22 - 26 lutego, w godzinach od 10.00 - 14.00. W tym roku tematem przewodnim ferii będą nowele Henryka Sienkiewicza. Sejm Polski ustanowił bowiem Henryka Sienkiewicza patronem 2016 roku. Okazją do ustanowienia patronatu jest 170. rocznica urodzin oraz 100. rocznica śmierci pisarza.


Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.