Login panel

Register

Dzień bezpłatnej diagnozy dla dzieci

Każde dziecko rozwija się indywidualnie. Poszczególne sfery: ruchowa, umysłowa i emocjonalno - społeczna kształtują się w różnym tempie. Dlatego niezbędna jest już od początku życia dziecka uważna obserwacja jego rozwoju w celu jak najszybszego wykrycia pojawiających się nieprawidłowości.

Niepełnosprawność dziecka ze względu na specyfikę rozwoju jest czasem w początkowym etapie trudna do wychwycenia. Rodzice spędzają najwięcej czasu z dzieckiem i powinni być bacznymi obserwatorami jego rozwoju. Każde niepokojące sygnały powinni konsultować ze specjalistami, bo nie ma "dziwnych, niewłaściwych czy nadwrażliwych" pytań. Czasem błaha, nierozwiązana sprawa w okresie niemowlęcym może rozwinąć się w późniejszym okresie w duże trudności rozwojowe (np. opóźnienie rozwoju mowy, wady postawy, zaburzenia koncentracji itp.).

Diagnozowanie to poznawanie dziecka i wyjaśnienie jego problemów, po to aby udzielić mu właściwej pomocy. Wczesna diagnoza i terapia jest szansą dla dzieci na lepsze, bardziej skuteczne pokonywanie trudności rozwojowych tak, aby mogły lepiej funkcjonować w różnych sytuacjach życiowych.

Miejskie Przedszkole Nr 3 - integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, organizuje corocznie od 2008 roku "Dzień Bezpłatnej Diagnozy".

Do naszej placówki uczęszczają dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami np. autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność ruchowa, zespół Downa, upośledzenie umysłowe, epilepsja, opóźnienie mowy, zaburzenia emocjonalne i inne rodzaje sprzężeń.

Pomysł na organizowanie tej akcji zrodził się ze wzrostu liczby dzieci z różnymi zaburzeniami rozpoczynających edukację przedszkolną. Często rodzice nie zdawali sobie sprawy z zaburzeń dziecka lub byli informowani, że "...wyrośnie z tego..." lub "...jest jeszcze za mały...".

"Dzień Bezpłatnej Diagnozy" organizowany jest przez specjalistów (logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów, rehabilitantów ruchu) zatrudnionych w przedszkolu. Jest kierowany do dzieci od 2 do 6 roku życia z terenu powiatu zgierskiego. Specjaliści pomagają w ocenie rozwoju i doborze odpowiednich metod i technik pracy z dzieckiem.

Najczęściej diagnozowany u dzieci jest: opóźniony rozwój mowy, wady postawy, zaburzenia emocjonalno-społeczne, ale u części dzieci specjaliści nie stwierdzają żadnych nieprawidłowości.

Ujawnienie funkcjonowania dziecka jest podstawą wyznaczenia postępowania wspomagającego. Po wstępnych diagnozach, rodzicom zostają udzielone wskazówki do dalszej pracy z dziećmi oraz przekazane adresy placówek, w których mogą uzyskać dalszą pomoc specjalistów.

W tym roku "Dzień Bezpłatnej Diagnozy" odbędzie się 26.11.2016 r. (sobota) w godz. 9:00-13:40 w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Zgierzu, przy ul. R. Mielczarskiego 26.

Chętne osoby prosimy o kontakt do dnia 24.11.2016 r. pod nr telefonu (42) 716 26 72 w godz. 8:00-14:00 w celu ustalenia godziny wizyty.


Gallery

Coments

You must loggin

10 points
lilaku94@o2.pl

Author other news

Entries recommended

No news available.