Login panel

Register

Bezpłatne szkolenie

Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach serdecznie zapraszają na szkolenie pt. "Wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Miejsce: Park Kulturowy Miasto Tkaczy, ul. Ks. Rembowskiego 1

Termin: 22 listopada 2016 r., godz. 9:00-15:15

Cena: BEZPŁATNE

Czas trwania: 6 h 15 min

Zapisy: www.rpo.lodzkie.pl, LPIBrzeziny@lodzkie.pl, tel: +48 46 874 31 54
lub Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców, Pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, pok. 117, cop@umz.zgierz.pl lub pod nr tel.: 42 714 31 40

Liczba miejsc ograniczona!

Do skorzystania ze szkoleń zapraszamy podmioty zainteresowane pozyskaniem środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie: wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, realizowanych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Poszczególne panele tematyczne zostaną poprowadzone przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Brzezinach.


Gallery

Coments

You must loggin

10 points
lilaku94@o2.pl

Author other news

Entries recommended

No news available.