Login panel

Register

Akcja Medyczna „Biała Sobota” (02.09.2017 00:00 - 02.09.2017 00:00)

Zapraszamy na Akcję Medyczną „Biała Sobota”

Scenariusz Akcji Medycznej „Biała Sobota”

 

Podstawowe informacje:

   

 • Miejsce Akcji: Wieruszów, ul. Sportowa 6, teren przy Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w wieruszowie
 • Data Akcji: 02-09-2017
 • Godziny trwania Akcji: 10-18 (z półgodzinną przerwą na posiłek dla personelu).
 • Odpłatność: bezpłatna.
 •  

 

Organizacja stanowisk:

1 stanowisko:

   

 • Personel: Pielęgniarka – 1 osoba.
 • Wyposażenie: stolik – 1 szt., krzesła – 2 szt., ciśnieniomierz – 1 szt., stetoskop – 1 szt., aparat do pomiaru cholesterolu – 1 szt., aparat do pomiaru glukozy – 1 szt.
 • Wykonywane czynności: rejestracja i wypełnianie ankiet medycznych, pomiar cholesterolu i glukozy, pomiar ciśnienia, wywiad określający czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz zawału mięśnia sercowego.
 •  

2 stanowisko:

   

 • Personel: Pielęgniarka – 1 osoba.
 • Wyposażenie: 1 szt., stolik – 1 szt., krzesła – 2 szt., ciśnieniomierz – 1 szt., stetoskop – 1 szt., aparat EKG – 1 szt., kozetka – 1 szt., apteczka – 1 szt.
 • Wykonywane czynności: wykonywanie badań EKG.
 •  

3 stanowisko:

   

 • Personel: Dietetyk – 1 osoba
 • Wyposażenie: stolik – 1 szt., krzesła – 2 szt.
 • Porady dietetyka.
 •  

4 stanowisko:

   

 • Personel: Lekarz – 1 osoba
 • Wyposażenie: stolik – 1 szt., krzesła – 2 szt.
 • Opisanie i interpretacja wyników badania EKG. Zalecenia lekarza. Omówienie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz zawału mięśnia sercowego.
 •  

Poczekalnia:

   

 • Miejsce oczekiwania pacjentów.
 • Wyposażenie: ławki lub krzesła – min. 10 miejsc siedzących.
 •  

Kolejność odwiedzania stanowisk przez pacjenta:

   

 • Pacjent, który przybył na Akcję rozpoczyna badanie od Stanowiska 1.
 • Następnie pacjent odwiedza Stanowisko 2, na którym wykonywane jest badanie EKG w namiocie medycznym.
 • Po wykonaniu badania EKG pacjent trafia do Stanowiska 3.
 • Następnie pacjent odwiedza Stanowisko 4.
 • Po odwiedzeniu wszystkich czterech stanowisk pacjent kończy badanie.
 • W przypadku kolejki do poszczególnych stanowisk pacjent korzysta z przygotowanej prowizorycznie poczekalni.
 • W każdym momencie pacjent jest informowany przez personel o odwiedzeniu kolejnego stanowiska.
 •  

 

Pozostałe informacje:

   

 • Zleceniodawca i Zleceniobiorca dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia intymności dla badanych pacjentów.
 •  

Contact

promocja@wieruszow.pl
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.