Panel logowania

Rejestracja

XVIII Regionalny Rajd Rowerowy w 100-lecie Niepodległości Polski (09.06.2018 09:00 - 09.06.2018 12:00)

TRASA I PRZEBIEG RAJDU
1. Oficjalny start godz. 9.30 – zbiórka ok. 9.00
2. Opis trasy
Stary Rynek(Sobieskiego14) – Warszawska – Zamkowa – Wyszyńskiego – Targowa – Potokowa – Terenin – Skrajna – Wiejska – Jana Pawła II – Świętokrzyska – Orla – boisko Włókniarza meta
(część trasy prowadzi drogami szutrowo-piaskowymi). Całość trasy około 12.3 km
3. Przewidywane zakończenie rajdu ok. godz. 11.00
4. Rajd zakończy się podsumowaniem konkursu na plakietkę rajdowa, wręczeniem pucharów oraz losowaniem nagród.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W rajdzie mogą brać udział zawodnicy na rowerach jednośladowych indywidualnie lub zespołowo.
2. Przy zgłoszeniu indywidualnym nieletni uczestnicy biorą udział w rajdzie wraz z pełnoletnim opiekunem. Kartę zgłoszenia podpisuje opiekun.
3. Do rajdu zostaną dopuszczeni wszyscy, którzy zgłoszą się w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018r. (środa ) do godz. 15.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 13 w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 16 i dokonają wpłaty w wysokości 6 PLN od uczestnika. Wpłaty po tym terminie lub w miejscu startu NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
4. Kartę zgłoszenia można pobrać w siedzibie SP13 lub ze strony internetowej SP13.
5. Maksymalna liczba uczestników 999 osób
6. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
7. Organizator zwalnia z opłaty wpisowej opiekunów grup zorganizowanych oraz do 10% ogółu uczestników.
8. Drużynę stanowi zespół liczący 8-15 uczestników plus dwóch opiekunów. Jedną szkołę może reprezentować dowolna ilość drużyn.
9. Zgłoszenia zespołów szkoły dokonuje jej przedstawiciel. Obowiązuje wyłącznie karta zgłoszenia wyłącznie w załączonym formacie (A4), wypełniona czytelnie i kompletnie pismem drukowanym/komputerowym.
10. Opiekunowie są zobowiązani do podania wraz ze zgłoszeniem wybranej trasy przejazdu swojego zespołu do miejsca oficjalnego startu.
11. Przy organizacji grup zorganizowanych w szkole obowiązują przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji turystyki i wycieczek.
ORGANIZATORZY RAJDU
1. Towarzystwo Przyjaciół Pabianic
2. Szkoła Podstawowa nr 13 w Pabianicach
3. Szkoła Podstawowa nr 9 w Pabianicach
PARTNERZY RAJDU
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski
Urząd Miejski w Pabianicach
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ŚWIADCZENIA
1. Znaczek rajdowy
2. Poczęstunek na mecie
3. Ubezpieczenie OC rajdu
4. Punkty na KOT (Kolarska Odznaka Turystyczna)
NAGRODY
1. Puchary
2. Nagrody (rowery do rozlosowania) i upominki

Kontakt

https://www.facebook.com/Towarzystwo-Przyjaci%C3%B3%C5%82-Pabianic-1396136210633281/
Link do wydarzenia

Galeria

Mapa

Komentarze

Musisz być zalogowany

10 punktów
Towarzystwo Przyjaciół Pabianic

Inne wpisy autora

Brak dostępnych aktualności.