Login panel

Register

Wystawa „Świadomość siebie. Zapiski emigranta” (12.03.2019 08:00 - 30.03.2019 15:00)

„Świadomość siebie. Zapiski emigranta” - wystawa przygotowana w 100. rocznicę urodzin pisarza Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Ekspozycja prezentowana do 30 marca 2019 r. w holu wystawowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi została przygotowana w 100. rocznicę urodzin pisarza Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Gustaw Herling-Grudziński to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej literatury emigracyjnej. Pisarz i publicysta, więzień sowieckich łagrów, uczestnik Bitwy pod Monte Ciasno, współtwórca paryskiej „Kultury” i Radia Wolna Europa. Człowiek wielkiego intelektu, moralista, wierny określonym zasadom etycznym i politycznym. Bezkompromisowy kronikarz otaczającej go rzeczywistości, stawiający opór nicości, totalitaryzmom i złu.

Punktem wyjścia i inspiracją dla autorek wystawy stały się słowa pisarza, owe zapiski emigranta, które oscylują wokół pojęć i ideałów, które Herling-Grudziński uważał za istotne: prawda, wierność, wolność, nadzieja czy wiara.

Na wystawie prezentowane są publikacje Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – opowiadania, eseje, powieści oraz wybór literatury krytyczno-literackiej o twórczości pisarza.

Ciekawym uzupełnieniem są wydawnictwa drugiego obiegu, czyli książki wydane w czasach PRL-u, poza cenzurą, w których publikowano twórczość pisarza oraz emigracyjne czasopisma („Kultura”, „Wiadomości Literackie”), z którymi współpracował pisarz.

Wystawa „Świadomość siebie. Zapiski emigranta” prezentowana jest w holu wystawowym
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Łódź, ul. Gdańska 100/102 od 8 marca do 30 marca 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Contact

mail: informacja@wbp.lodz.pl, tel. 42 6630333
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.