Login panel

Register

Wojewodowie łódzcy 1919-2019 - wystawa przygotowana z okazji stulecia powstania województwa łódzkiego (04.02.2019 00:00 - 28.02.2019 00:00)

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze musiały poradzić sobie z nie lada wyzwaniem, jakim było ustanowienie nowego podziału terytorialnego państwa.

Na mocy ustawy z 2 sierpnia 1919 r. z terenów dawnego Królestwa Polskiego wydzielono 5 województw; wśród nich znalazło się województwo łódzkie. Ponad 20 tys. km2 powierzchni obejmowało wschodnią część obecnego województwa wielkopolskiego z Kaliszem i Koninem oraz południową i centralną część obecnego terytorium regionu łódzkiego.

Od tamtej pory województwo łódzkie przeszło liczne reorganizacje administracyjne, które pociągały za sobą nie tylko zmiany wielkości Łódzkiego, ale także przekształcenia dotyczące władz województwa. Wojewodowie, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, prezydenci z uprawnieniami wojewody – nazwy osób reprezentujących województwo łódzkie zmieniały się z biegiem lat, ale nieodmiennie ich zadaniem było sprawne zarządzanie regionem. Funkcję tę sprawowały różne osoby – z niejednakowym wykształceniem, doświadczeniem, z innymi poglądami. Przez 100 lat istnienia województwa na jego czele stało 27 urzędników. Z okazji rocznicy utworzenia województwa pragniemy przedstawić Państwu ich sylwetki.

Chcemy przybliżyć postaci wojewodów – pokazać ich nie tylko jako funkcjonariuszy państwowych, ale także jako zwykłych ludzi, którzy mieli i mają swoje pasje i zainteresowania. Mamy nadzieję, że liczne fotografie, pocztówki, książki, wycinki prasowe, a także broszura z biogramami prezentowanych urzędników, ukażą Państwu różne oblicza władzy województwa łódzkiego.

Wystawę przygotowaną przez Dział Zbiorów Regionalnych mogą Państwo obejrzeć w holu głównym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 100/102 do końca lutego br.

Contact

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102. Dział Zbiorów Regionalnych, mail: region@wbp.lodz.pl, tel. 42 663 03 23
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.