Login panel

Register

Spotkanie z Januszem Łukaszewskim i promocja książki „Z odległej pamięci, po dzień dzisiejszy” (03.04.2019 17:00 - 03.04.2019 19:00)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza 3 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 na spotkanie z Januszem Łukaszewskim i promocję książki Z ODLEGŁEJ PAMIĘCI PO DZIEŃ DZISIEJSZY.

Janusz Łukaszewski – urodzony na Kresach Wschodnich. Syn żołnierza AK obwodu grodzieńskiego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach siedemdziesiątych, po odmowie współpracy ze służbami specjalnymi, uniemożliwiono mu wyjazd do Stanów Zjednoczonych w celu kontynuowania prac nad doktoratem w Katedrze Prawa Finansowego UŁ. Dyrektor Domu Środowisk Twórczych w Łodzi, impresario pianisty Edwina Kowalika (trasa po Kanadzie i USA), rewident Centrali Banku Rolnego w Warszawie, wieloletni radca prawny. Współorganizator i doradca NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. W stanie wojennym uzyskał azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Pracował w Nowym Jorku jako budowlaniec, dorożkarz i adwokat w kancelarii adwokackiej Willy Salesky na Manhattanie. Był konsultantem prawnym Fundacji Rolniczej przy Episkopacie Polski, współpracując z byłym marszałkiem Senatu prof. A. Stelmachowskim. Minister K. Skubiszewski powołał go na urząd konsula – kierownika placówki we Lwowie, następnie konsula w Chicago. W 1993 roku, po wygranych przez komunistów wyborach, odwołany z placówki. Nieoficjalnie obwiniony za sukces wyborczy Jana Olszewskiego w okręgu chicagowskim. Zasłynął wówczas z płomiennych patriotycznych przemówień. Za działalność w umacnianiu polskości i energiczne działania na rzecz zamieszkałych na Ukrainie Polaków dwukrotnie odznaczony krzyżem II Obrony Lwowa „Semper Fidelis”. Jedyny na kontynencie amerykańskim konsul odznaczony przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce krzyżem „Miecze Hallerowskie”. Zarówno we Lwowie, jak i w Chicago bardzo aktywnie działał na rzecz odbudowy Cmentarza Orląt we Lwowie. Na tej ostatniej placówce w odbudowę Cmentarza zaangażował środowisko weteranów armii amerykańskiej oraz najwyższych urzędników administracji amerykańskiej, z wiceprezydentem B. Clintonem włącznie. Wiele organizacji polonijnych przyznało mu honorowe członkostwo. Był i jest bezpartyjny. Ma status działacza opozycji antykomunistycznej. W 1996 roku w Chicago wydał powieść „Przetrwanie”, z której dochód przeznaczył na pomoc Polakom w Kazachstanie. 
W sierpniu 2014 roku Janusz Łukaszewski przekazał w darze Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego cenny eksponat, rękopis protokołu z 27 czerwca 1890 roku z ekshumacji prochów Adama Mickiewicza, która miała miejsce w Montmorency, w celu pochówku w katedrze na Wawelu. 20 listopada 2014 roku podczas prelekcji Janusza Łukaszewskiego w WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego pt. „Ojczyzna poza Ojczyzną – Lwów, Kresy Wschodnie oraz Polonia Amerykańska w relacji i eksponatach konsula Janusza Łukaszewskiego”, przedstawiciele Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce, wręczyli Januszowi Łukaszewskiemu Błękitny Krzyż Zasługi SDW.

Na spotkanie wstęp wolny. Zapraszamy.

Contact

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.