Login panel

Register

Spotkanie autorskie z poetką i pisarką Marią Wardzichowską-Woźniak (06.06.2018 17:00 - 06.06.2018 19:00)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza 6 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 na spotkanie autorskie z poetką i pisarką Marią Wardzichowską-Woźniak. Spotkanie autorskie poprowadzi Józef Stanisław Kmieciak.

Wiersze poetki usłyszymy w interpretacji Marty Wiśniewskiej, Aktorki Teatru Studio w Łodzi.

 Maria Wardzichowska-Woźniak - poetka i pisarka. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymała na Uniwersytecie Warszawskim za rozprawę poświęconą rozważaniom dotyczącym polskiej myśli współczesnej, usytuowanej na pograniczu filozofii, historii, literatury i krytyki literackiej. Przez lata związana z Politechniką Łódzką, gdzie prowadzi wykłady z zagadnień dotyczących filozofii i współczesnej kultury. Publikowała swoje wiersze w prasie literackiej (debiut w „Odgłosach”) oraz artykuły w prasie naukowej, popularnonaukowej i krytyczno-literackiej. Wydała dotychczas pięć zbiorów wierszy: „TYLKO ŚPI”, „SCALANIE”, „TO CZEGO NIE MA”, „PRZEZROCZYSTOŚĆ” oraz „PRZYWOŁANIE”.

Maria Wardzichowska-Woźniak mieściłaby się w kategorii twórców, których Emil Cioran określił jako „chorych na trwanie”. A dodałbym: więcej, bo chyba także „tworzy przeciwko sobie”. Jest to przywilej jednostek niepokornych, myślących i przez życie doświadczanych. Jej poezja jest „przejrzysta”. Ale ta istota przejrzystości (perspicuitas) nie tylko waży na wypowiedzi, ale jest świadectwem ciągle powtarzalnej próby rozpoznania bytu z jego nieposkromionym dramatyzmem. (…)

                                                                                     Henryk Pustkowski

Wstęp wolny. Zapraszamy!

 

Contact

Biuro Promocji: mail promocja@wbp.lodz.pl ; tel. 42 663-03-33
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.