Login panel

Register

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od kreski do piksela. Różne oblicza sztuki animacji" (07.09.2018 09:00 - 07.09.2018 21:00)

Koło Naukowe Filmoznawców i Koło Badaczy Nowych Mediów, działające przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Od kreski do piksela. Różne oblicza sztuki animacji”, która odbędzie się w dniu 7 września 2018 roku na Wydziale Filologicznym UŁ.

Zachęcamy do włączenia się do dyskusji zogniskowanej wokół szeroko pojętej sztuki animacji, wykorzystywanej przez rozmaite media obecne w kulturze dawnej i współczesnej oraz realizowanej zarówno przy użyciu technik analogowych, jak i cyfrowych. Interesują nas różnorodne perspektywy analizowania tego zjawiska, między innymi historyczna, artystyczna, ekonomiczna, dystrybucyjna i odbiorcza.

Aby uzyskać możliwie pełny obraz zagadnień związanych z tematyką konferencji, do nadsyłania zgłoszeń zachęcamy badaczy i badaczki z różnych dziedzin: filmoznawstwa, groznawstwa, kulturoznawstwa i socjologii. Dla inspiracji zamieszczamy listę przykładowych zagadnień możliwych do podjęcia w Państwa wystąpieniach, niemniej zapraszamy także do przygotowywania propozycji referatów wykraczających poza poniższe sugestie, mieszczących się jednak w zakresie tematyki wskazanej w tytule konferencji: 

   

 • prehistoria filmu, czyli fenomen zabawek optycznych
 • „kamienie milowe” w historii sztuki animacji
 • sekwencje animowane w filmach i serialach żywego planu
 • machinima, czyli strategia zawłaszczanie silnika gry przez medium filmu
 • profile działalności studiów filmowych specjalizujących się w animacji
 • rozwój technologii wykorzystywanych w animacji na przykładzie „gigantów branży”: Disney, Pixar, Blue Sky Studios etc.
 • renesans klasycznych technik animacji (tworzywo, rejestracja, montaż)
 • gry wideo jako interaktywne animacje
 • Mixed Media Animation
 • strategie awangardowe w animacji
 • regionalne konteksty kulturowe (anime i inne lokalne style animacji)
 • „polska szkoła animacji” – rewizja po latach
 • dziedzictwo Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For
 •  

Na zgłoszenia 20-minutowych wystąpień (abstrakty o objętości 300–400 słów) przesłane za pośrednictwem formularza dostępnego pod następującym linkiem: goo.gl/forms/KwBfNG1mkY7R1uga2 czekamy do dnia 10 sierpnia 2018 roku. Informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie wysłana najpóźniej 20 sierpnia 2018 r. Opłata konferencyjna (przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów, obiadów oraz przerw kawowych) wynosi 110 zł i powinna zostać uregulowana w nieprzekraczalnym terminie 24 sierpnia 2018 r. Pracownicy, doktoranci i studenci Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Planowane jest opublikowanie artykułów pokonferencyjnych w jednym z krajowych czasopism naukowych, znajdujących się w części B wykazu sporządzonego przez MNiSW. Obrady odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173. Wszelkie zapytania prosimy kierować do organizatorów konferencji drogą mailową: filmoznawczo.ul@gmail.com.

Contact

filmoznawczo.ul@gmail.com
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

2 points
filmoznawczo.ul

Author other news

No news available.

Entries recommended

No news available.