Login panel

Register

„Łodzianie o sobie i mieście – żywa kronika Łodzi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej” (28.06.2018 08:00 - 29.07.2018 16:00)

„Łodzianie o sobie i mieście – żywa kronika Łodzi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej”

Akcja z okazji 595. rocznicy urodzin Łodzi

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza do podzielnia się wspomnieniami o Łodzi. Wspomnienia świadków życia miasta i jego społeczności, czy też opowieści o prywatnych przeżyciach łodzian, stanowią bardzo ważne źródło informacji, a ich wartość dokumentalna z biegiem czasu będzie wzrastać.

W akcji mogą brać udział łodzianie, jak i osoby, które w Łodzi nie mieszkają, ale ich losy na jakimś etapie życia splotły się z tym miastem.

Akcja adresowana jest do osób pełnoletnich. Serdecznie zachęcamy do przekazywania wspomnień, osobiście lub mailowo, napisanych odręcznie lub na komputerze. Na teksty, o dowolnej długości, od kilku, kilkunastu zdań, do kilku, kilkunastu stron czekamy od 28 czerwca do 29 lipca 2018 r.

Przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego okruchy pamięci łodzian będą żywą kroniką Miasta.

Wspomnienia, spełniające zasady regulaminu akcji, zostaną upublicznione na stronie internetowej Biblioteki i w wersji drukowanej. Szczegóły dotyczące akcji „Łodzianie o sobie i mieście” zawarto w Regulaminie dostępnym w Dziale Informacji Naukowej WBP oraz opublikowanym na stronie Biblioteki www.wbp.lodz.pl, tutaj także mogą Państwo pobrać Regulamin i formularz zgłoszeniowy.

Wszelkich informacji dotyczących akcji udzielają pracownicy Działu Informacji Naukowej na miejscu w Bibliotece (ul. Gdańska 100/102) oraz pocztą elektroniczną (adres email: informacja@wbp.lodz.pl ) i telefonicznie (nr tel. 42 6630333).

Contact

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, mail: informacja@wbp.lodz.pl, tel.: 42663 03 33.
Event link

Gallery

Map

Coments

You must loggin

Entries recommended

No news available.